A_Diet_For_The_500_Pound_Phone

0 Comments

תזונה הנכונה לטלפן בקרב 500 קילו423

סיכום:
במהרה יועצי תוכנית מגורמים מכירות ממש יגיבו שהטלפון ספציפי שוקל פתאום 500 פאונד כאשר הנם דורשים לממש הקלטות עסקיות. באופן יחסי כשיקרה הקלטה אלו אמורות להחזיר הזמנות. מה הוא יכול למנוע מיועצים להתקשר לטלפון ולעשות שיחות אלה? פַּחַד. מושם החשש לטעות. פחד הן לא למצוא מה לומר. איום לעשות מעצמך טיפש. כל זה הינם ביטויים לפחד מדחייה. השאלה הינה באמת; מה אם ה …


מילות מפתח:גוף המאמר:

מהר יועצי תוכנית מגורמים עסקאות ישירות יגיבו שהטלפון שלכם שוקל פתאום 500 פאונד אם וכאשר הינם מוצאים לנכטון לעשות שיחות עסקיות. די כאשר הקלטה אילו אמורות להחזיר הזמנות הבר מצוה. מה יכול למנוע מיועצים להתקשר לטלפון ולבצע הקלטה אלה? פַּחַד. מושם החשש לטעות. פחד אינן לראות דבר זה לכתוב. איום להפיק מעצמך טיפש. כל אלו הנם ביטויים לפחד מדחייה. השאלה מהווה באמת; דבר זה אם הנם יגידו לא? דחייה היא הפחד אשר מונע מכם לאגוד אייפון ולבצע הקלטה שהינכם צריך להגשים. לאיזו תכלית להתמודד במחיר דחייה מהווה ההבדל בין הצלחה לכישלון במשרד של החברה.

קבלת הן לא תהיה הדלת טראומטית. המחשבות החיוביות של העבודה תכונות להפוך לשליליות בזמן שלוקח למישהו לומר למוצר שלך הן לא. העסק שלך חושב שדברים כמו "זה בכל המקרים אינם יעבוד." "מה חשבתי להסתבך במחיר זה?" "זה טיפשי – שמישהו מתעתד להפסיק." כל אלה משווקים את אותם עצמם, ומפוצצים אגו מחשבות.

ע"מ לעשות את אותם רגשות הדחייה מ"הלא "התבונן במה ש"הלא" יבצע לחייך. נניח שיש לך כמה הזמנות הבר מצווה בטבע השנה שלך ואתה מחליט לקפוץ לטלפן ולקבל הזמנות הבר מצווה רבות. אחד הראשוני אנחנו מתקשר אליהם מציין שוב ושוב הן לא. אחד אחריו שהינכם מתקשר לשם אומר לא. לרוב אף אחד לא כתבה הבאה לחדר החברה שלך מערב כל הזמן אינן. ספר תורה ספרדי שונה בחייך? שימשו לאתר שלך כמה הזמנות הבר מצווה ערב שביצעת את אותם השיחות? למקרה הם אם ברשותכם שתי הזמנות? במידה ו האנשים בחייך שהכי מבוגרים בשבילך מפסיקים לאהוב אותי כיוון מישהו דיווח בשבילך לא? הנכס הנרכש של העסק שלכם ייפול סביבך מחמת קוראים לי הודיע לא? דבר זה באמת שונה לתמיד שלך? שום דבר. ספר תורה ספרדי מחיר הרגישות הרבה של של מישהו שאומר בשבילך לא משנה שום דבר בעצם של העסק יכול לעשות פער מהותי בשמיעה הן לא.

הביקוש שלא קיימים דרכים אנו אשר להתעסק נבון יותר. מישהו שאומר לרעיון שלך לא איננו דחייה של העסק, רק דחייה אצל את העסק. על מנת להתעסק מהסתכלות מתקדמת 2 שנים, שקול על שום מה אני נותן את עצמך במכשיר הטפון. כאשר החברה שלך יגיע מתוך חזות על ידי "אני שהמזוזה הזמנות" או שמא שלב בהצצה של "זה הדבר שאני יעשה בשבילך" כשאתה מתקשר? על ידי שינוי חשיבה והתמקדות במה שאנחנו יבצע עבור כל מי שאליו אתה מתקשר, מגלה שהטלפון של העבודה פתאום עבר הורדה במשקל כשאתה אוסף בהחלט אחרי אכן להזמנה.