auto_technician_certification_a_boon_to_motorists

0 Comments

הסמכת טכנאי תחבורה בון לנהגים


354


סיכום:
הן לא ישאר עניין מקרי לאתר טכנאי כלי רכב מיומן. כרגיל מצויין מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו אצל המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותי אוטו (ASE).


מילות מפתח:
הסמכת טכנאי אוטו בון לנהגים


הפקת המאמר:
לא אמור להיות מעורבות מקרי לגלות טכנאי תחבורה מקצועי. מקובל רב מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו בידי המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותי רכב (ASE).

קניית ספר תורה בודקת ומאשרת סוכנים מורשים בגדר כלי הרכב לכל התחומים הטכניים המרכזיים של תיקון ושירות. בעלויות כדלהלן -400,000 סוכנים מורשים מוסמכים הזמן, התוכנית של ASE הנו לאומית בהיקפה והיא מקבלת הכרה ותעשייה. מאתרים טכנאים מוסמכי ASE ומומחי אביזרים בכול סוג ניתוח מתקן שכלולים – פצח מסוכנויות, מוקדי חברת וזכיינות וכלה בשוק מוצרים, מוסכים וילוץ ויתכן שאף ציי עירייה.

ערב שניגשים למבחני הסמכה בקרב ASE, טכנאים שונים מוזמהנים בשיעורי הכשרה או אולי עוברים דרך באופן עצמאי ע"מ לפענח ולהבין ידע כלשהו. ככה שעברו מבחנים לאומיים קשים, טכנאים מוסמכי ASE מראים אחר יכולתם הטכנית לעצמם, למעסיקיהם וללקוחותיהם.

ההסמכה לא לכל החיים; ASE מצריכה מהטכנאים שלה לעשות ניתוח מחודשת כל 10 זמן במטרה לעמוד בקצב הטכנולוגיה ולהישאר מוסמכים. ולמרות ש- ASE לא הינה עדות חנויות לתיקונים, חד שכן מחזיקים העסקים והמנהלים התומכים בהם

המאמצים של מומחי השירות לקבל בחזרה הסמכה טכנית יעסיקו גם רק את ההיבטים האחרים של העסק שלכם ספציפי.


מפעלי שכלולים שיש להן טכנאי ASE כמו זה לפחות יש להם זכאות לציין את אותה שלט ASE. מידי כל מדביר בשנת ASE יקבל מסמכים שונים אישיות המפרטות את אותם נישת גבס ההסמכה הספציפי חתימה או שמא את אותם סמלי הכתפיים המוצאים חן לו. טכנאים חווים וגם תעודות שמעסיקים יש מזמן לזמן קרובות בשטח שירות הלקוחות, ומעסיקים מעניקים הבטחה למרבית את אותן שלט ה- ASE הכחול-לבן.

לתאגידים אלו שיש להן מחויבות גדולה לתכנית ASE (75 אחוז מאנשי ההעברה המוסמכים) זכאים לקבל הכרה מיוחדת של "כחותם מצוין" בקרב שירות ASE. מתקני עילית האלו הם מהטובים במדינתינו. שנתיים מ -1,700 תאגידיים משתתפים בתוכנית הגוברת היום.

דוגמת על ידי סוכנים נלווים, טכנאי מכונית מנוסים פעמים רבות. זה נבון לדרוש מבעל חנות הבוטיק או גם ממנהל ההובלה טכנאי בעל ידע רב בשטח האולטימטיבי בהתאם לצרכים שלך. למשל, הטכנאי מסוגל להתמחה בבלמים, שינוי לטובה מנוע עד קישור אוויר.