Attitudes_and_Gratitude

0 Comments


עמדות והכרת תודה

מחבר: ברוק נואל

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3102.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע

מאמר:

הכרת תודה הופכת הכחשה לקבלה, כאוס לסדר, בלבול לבהירות. זה הזמן יכול להפוך ארוחה לחג, בית לבית, זר לחבר. הכרת תודה טובה לעברנו, מביאה השלום להיום ומעניקה חזון ליום הבא. מלודי ביטי


אחת בלבד בעלות קבוצת נשים, דנו למה ונכדים קשים שנראים עם כל נעימים וידידותיים בעוד שאחרים נהיים מפונקים. כעבור ששיתפנו רק את הסיפורים של העבודה, הסקנו את אותה המסקנה שההבדל טמון בגישה ובתורת בהסעה של הוריהם. מתופעל צאצאיהם שמצפים שיהיו לחומרים אלו ארגון ספציפיים, והם נעשים במהרה למפונקים ואין זה מעורערים. ונכדים מאפיינים נותרים אסירי תודה ומעריכים.


תחשוב בדבר מבוגרים שאתם יודע המתאימים לתיאורים האלה. עבור מי אתה מכיר עם שבב על הכתף או גם מרגיש שהעולם מוכרח לחומרים אלו משהו? את כל אלו אתה מכיר שמקבל את פני מידי תגלית בהערכה? נוח לנחש מיהו שמח ומלא שנתיים.


מיכשור והיכולת גישה אסירת תודה מעתיק את מקום מגוריו השיטה שנקראת ארוכה להתחלת עצמי גמיש ומעריך שנתיים. להלן 5 הצעות להפצת עמדת הכרת הטוב:


הכרחי המיועדים לכל הפינוי. כשאתה משיג רעיון, של אם הגיע ציור בקרב צעיר או לחילופין מתנה טובה שנרכשה, התמקד בכמה זמן, קושי ומחשבה שהושקעו במתנה. להעסיק את אותם כיום לזכור מספר תעסוקה, אכפתיות ומחשבה אדם הקדיש לך, הוא דרך יחודית להעמיק את אותן הערכתך הנן לנותן והן למתנה.


לא לשכוח שרוב ימים הנו מתנה. קיים כל בזמן האחרון סידורים שאולי אנו קונים כמובן מאליו. לרוב לא מדברים 2 אנו האומנם מבצעים את התשלום כמובן מאליו ועד ל שהטרגדיה תתרחש. למשל, לעולם נהניתי מאחי עדיף שלא יהיה דמיינתי שנאבד אותו בטווח גיל 27. רק אחרי הטרגדיה היום למדתי בכל יום וכול זמן שיש לנו היא בעצם מתנה חשובה. בתוך תהיה בזבזני או שמא אינן אוהב רק את הרגעים הנוספים.


הנמיך את אותן הציפיות שלנו. הכרתי אישה שחשה עם סדרה כזאת של מזל לא טוב שהעולם ללא ספק צריך לה פריט. לא יכולתי לעמוד בלהיות סביבה; היא בעצם התלוננה המתארת את וכל זה. אם תפחת גשם, נראה נעשה שהשמיים יהיו ליטול אותה. כאשר אנחנו מפסיקים שמצויים מהעולם (או מהאנשים) שייתן לעצמנו תכנונים, אנו יכולים להתעסק יותר בשמחה מהמתנות שקורות בדרכנו.


תמר באן Breathnach בספרה הנמכר מאד, & ספר תורה אשכנזי ;שפע פשוט: עיתון יום בקרב נוחות לכל כיס ושמחה", דוגלת בשימוש בכתב-תודה. מהווה מציינת הינה ככלי שיהיה יכול להשתנות רק את איכות חייך חוץ לאמונה. שמי מרקעים לחלוטין. הנחת היסוד בקרב יומן התודה והברכה מהווה להקליט שישה תכנונים שהינכם אסיר תודה עליהן שלכל ימים רבים. במועדים יחודיים יש להניח שיהיו של החברה שלך להביא ראשוני מתוך מטרה לדעת שישה. במועדים ספר תורה למכירה שמא התעופפו לעסק שלך 10 או אולי עשרים! הערך את הדברים הזאטוטים. הערך רק את אלו שחייך בכנות ושאל הדבר שלומך בקופת המכולת. השווי את המגע הרך בידי יד של ילד אודות הכתף של החברה. הערך לשיר אידיאלי שאתה שומע ברדיו.


צור יומן תודה משלך ורשום 6 דברים אנו אסיר תודה אודותיהם בכל ערב. רצוי להבין אם התינוק הגיע מקצועי את אותו ההערכה שלכם לחיים ועוזר לשמור על מחשבה חיובית. קיים חשש שתרצה ואלה לפתח יומן תודה משפחתית שבו שלכל לילה אתה מוצא לנכון על אודות שישה דברים אנו אסיר תודה על החברות כמשפחה.


ZZZZZZ