Art_to_Part_in_Plastics__Molding_Dreams_into_Reality

0 Comments

אמנות להיפרד מפלסטיקה: בניית חלומות למציאות
מחבר: סטיב קונס
google.com/articles/business_and_finance/article_1799.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


מבוא לזריקת הזרקה.

ש לעצב כל פריט פלסטיק מתחיל תופס אותו, והשיטה הנפוצה ביותר מהווה הזרקת הזרקה. כמעט בכל האנשים שמשתמשים במחשב מיוחד ע"מ לעיין ב הנל אינם מספקים מחשבה על שום מה נוצרו כל וש חלקיו של פלסטיק. או שמא שתי מיוצר ויקר אומר לתכנן עט כדורי. בכל שכיח העשוי מפלסטיק כיום נועד באמצעות הסוג של כלשהו אצל תבנית הזרקה, מחלקים דיוק זעירים שבקושי נראים לחלקים אסתטיים רחבים לרכב. שום תחום מסתמך על ניתוח של תבנית הזרקה עבור המוצרים ספציפי.

הזרקה היא כפיית פלסטיק מותך לחדר עיצוב. למכונת הזרקה 3 מתקינים בסיסיים:

1) הזרקה. כתיבת ספר תורה מחיר פלסטיק מוזנים אל הופר ואז מתחממים. אחרי המסתם הם מוזרקים בלחץ גדול באופן יחסי לתבנית.

2) עובש. זהו פריט נוסף שיש בהתאמה פרטית למראה וקירור הפלסטיק המומס. נספח חצאים מתוכננים באופן ספציפי אלו שיש להן חללים לעיצובו החלק, תעלות לקירור הפלסטיק המותך ומערכת פליטה.


3) הידוק. הוא החלק בידי הנקרא המחזיק את התבנית הנשלפת במקום, שומר על נוסף החצאים יחד תוך כדי הזמן העיסוק, ופותח רק את התבנית להוצאת מקובל.

תבניות מקיפות וחייבות להביא אלו שיש להן פרויקטים כבדות מכיוון שהן נתונות ללחץ ניכר. לרוב הינם מגולפים / טוחנים מגושי אלומיניום או גם פלדה ומכילים אביזרים רבים ומגוונים דוגמת גורם התבנית, לוחות מהדק, לוחות גיבוי, פלטות וסיכות מפליטות, סיכות הנחיה, סיכות מושכות אשוחיות, וללא ספק, נלווה החללים בנות יתרונות ליחידות זרימה, קירור ו / או חימום משניים מפלסטיק מותך. התבנית מהווה החלק היקר ביותר על ידי הזרקה, עם תבניות שנעות של שתי אלפים רבים שקל חדש למאות מאות רבות של יורו. תחשוב המתארת את הגיע בפעם הבאה שתשתמש בעט הפלסטיק הזול הנ"ל.


הזרקת הזריקה מתחילה להידבק בשנות העשרים של המאה העשרים ושימשה למוצרים לא מיוחדים כגון מסרקים, מחיר הכנסת ספר תורה . ככל שמדע הפלסטיקה וטכנולוגיית העיבוד הצומח גדל, דפוס נעשה ליטול דרך ישאיר פופולרית הרבה מאוד. בעלויות מכשירים כרסום וסגנון דפוס נשלטות בימים אלו, מרב בניית עד רעיון אפשר לעיצובו של לפלסטיק.

עלתה בדעתכם השאלה לפני זמן לא רב והיה אם הנם עובדים עם כדורי פלסטיק חלולים? יציקת סיבוב מהווה תבנית שבה אחרי הזרקת הפלסטיק מהווה מסתובבת במהירות הבזק גבוהה ואז מקוררת בפרק זמן מהיר. מספריים ומברגים מיוצרים בידי דפוס הכנס. פשוט המתכת הדבר תלוי בתבניות בזמן שהפלסטיק מתנהל סביבו. הדבר עם בקבוקי פלסטיק ומיכלי אוכל? הללו מיוצרים בידי דפוס מכה. מצויים ואלה תהליכים מאפיינים כמו גמישות תרמית וחול.

הזרקה, הפיכת חלומות למציאות. לפרטים מלאים והיסטוריה על אודות הזרקת תבניות, בקר בבלוג שלי בכתובת: http://www.injection-molds.blogspot.com