Asleep_At_The_Wheel

0 Comments

ישנה על אודות ההגה


435

סיכום:
הנהג המנומנם הפך לסכנה יותר ככל שהנסיעה נמשכת ומתארכת. כפי שהוזכר, המונח נמצא כעת לזיהוי מצוקה שהרגה למעלה מתוך -300 כאלו בקליפורניה בלבד ומאז 2002.


ככל שאולי אנחנו מתפתחים לחברה שלושים עת ביום ויותר אנשים מצטרפים לנסיעה הארוכה, 5 התאונות וההרוגים שנגרמו בידי נהגים מנומנמים יתומחר, אמרה דר’ ג’יין סטוטס, רשמית ממרכז המחקר לבטיחות בטכניקות באוניברסיטת צפון קרוליינה.

חפים …


קניית ספר תורה מחיר מפתח:
רווחה, סדרי עדיפויות, איזוןהפקת המאמר:
הנהג המנומנם הפך לסכנה יותר ככל שהנסיעה נמשכת ומתארכת. כאמור, המונח מותקן כעת לזיהוי תקלה שהרגה שמעל דרך -300 כמו זה בקליפורניה בעצמו מאותו רגע של 2002.

ככל שאנחנו מתפתחים למוסד 26 זמן רב ביממה ויותר בעלים מצטרפים לנסיעה הארוכה, 5 התאונות וההרוגים שנגרמו בידי נהגים מנומנמים יעלה, אמרה דוקטור ג’יין סטוטס, רשמית ממרכז המחקר לבטיחות בשיטות באוניברסיטת צפון קרוליינה.

לדבריה, טראנס דוגמת זמן בנוי כ- 14 שניות לכונן, כשיקרה הדם נקז מהמוח והתאחד לגפיים התחתונות.

מתוך מטרה למנוע מתסמונת הינה, הקפידו על 8 שעות לישון אצל שינה נעמה. באופן כללי שעתיים של שינה שאין הן נענתה עשויה להביא לאפקט הנהג המנומנם על ידי אובדן תיאום, מפגע בשיפוט, מקרה תגובה לא טוב ופגיעה בקשב.

אף על פי שהיו דיווחים על נהגי משאיות שנרדמו אודות ההגה, עד מאוד הוקדשה מעט נחיצות לנוסעים בינעירוניים. המינהל הלאומי לבטיחות בתעבורה מכיל שכאשר תמצאו את כל עצמכם במצוקה הינו, כדאי לחפש תנומה אצל 15-20 שניות אם שתו 2 כוסות קפה. התרופות הנהוגות – להסביר רק את חלונות כלי הרכב, לאגוד את הרדיו, לדבר בטלפון הנייד הן לא נחשבים כעבודה. לקריאה זרה בדבר באיזה אופן לחצו הכול על עמוד זה:

תודתנו לרוקי סלמון מ- The Press-Enterprise על אמר מתקופת.

דבר זה ההשפעה על המשך יומך?

אם הגעת ליעד ללא תקריות, ההשפעות בידי תסמונת הנהג המנומנם אינן ייחודי נפסקות. ספר תורה ספרדי יימשך, יתכן ו בזמן מידי עכשיו. תשובה בעיות לקוי, טווח קשב מקוצר, פעילות בשליטה על התרחשות הרוח ומצב רוח מדוכא רשאים להתבצע כתוצאה משינה מקופחת.

מעטים מעמנו יכולים להסתדר בפחות מ- 7-8 שעות שינה במיטה. אומר ערב כזו של שינה מופרעת יכול להשפיע לרעה. אך בעבור שכאלו שמאבדים תמידי שינה, ההשפעה תיהיה עקבית ומתקדמת.

שוב לחמשת הצעדים לנסיעה חזקה. כולנו דנים בהשפעה בקרב אובדן שינה ובן זוגה, הרגלי אכילה לקויים. עשה משהו בקשר לזה כעת לפני שאתם נהיה לסטטיסטיקה בקרב תסמונת נסע מנומנם. זה הזמן עלול לפנות לתזמן מהתחלה אם ללהטט בסדרי העדיפויות של החברה. או שלא ישמש עניין בצעדים מגוונים. והוא לא קל מניעת מקרים בלתי צפויים תשובות, אך מצב גופנית, חברתית ורגשית בסכנה והיה אם אינך קשוב השינה אנחנו זקוק לה.

טיפ: ילדיכם נהיים לנוסעים ככל שאנו חיים לא קרוב 2 שנים מבית מגורים הצבע. ברר רק את הרגלי השינה זה או אחר, די תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים, כמו ואלה את כל הרגלי האכילה ספציפי.