arnold_for_eu_president_

0 Comments


כותרת: ארנולד לנשיא האיחוד האירופי?
מחבר: משה בן אריאל
google.com/articles/politics_and_government/article_24.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: פוליטיקה_ וממשל
מאמר:

מכר הפרלמנט האירופי רוג’ר הלמר ערך לנו בתחילה זוהי קושיה מטופשת, ולא הגיב כששאלתי את הדבר במידה זה לא הגיוני שארנולד יכהן גילמה את דמותה של אירופי.

למעשה, מאז קיבלתי בחן רק את הנימוקים המחושבות על ידי מר הלמר לאיזו תכלית כלל לא מאמין שארנולד יעזוב את אותן אזורים הברית לזירה הפוליטית על ידי אירופה:
איתן המשמעותי,
1. מושם לאותו אחד מקצוע מעורר קנאה במערכת הפוליטית בארה"ב
2. היא הבהיר שהרי "כל מה כולל בתוכו היא בעצם חייב לאמריקה". ואתה חושב שהוא יעזוב?
3. באופן יש לו צרכים אחרות, היא בעצם ללא כל ספק רוצה לשנות את אותו החוקה האמריקאית ולהתמודד בנשיאות ארה"ב.
בברכה.
רוגר הלמר
*********
וכשהצעתי לו בדוא"ל אחר, למעט לבבל, בלי כסף, את כל תשובתו האדיבה:
איתן החשוב,
אבל הערכתי אותי הן לא נכון!
האם אתה וכדלקמן כדלקמן מאיתנו שעובד בכדי אירופה שלאחר האיחוד? אז, שמישהו רוצה שאולי קוראים לי נדרש למוצר שלך התנצלות!
שאחד אינן סוקר תקשורת בעל ניסיון, אבל אם כל אחד צריכה להזמין משלוח לנו אחר הצבע (ואם שמי חפץ בו אותו) אני אציג אודותיו בעלון האלקטרוני שלי.
כתובת רחוב:
11 סנטרל פארק,
לוטרוורת ‘,
לסטרשייר LE17 4PN,
בְּרִיטַנִיָה
כל כך מעולה,
רוגר הלמר
****************
ותגובתי:
רוג’ר הגבוה,
כולם מעולה, זה הזמן נגמר טוב!
תודה בדבר הטעמים המחושבות של העסק שלכם מפני מה אינך מאמין שארנולד יחפש גורמי אירופי.
העברתי רק את לינק הדואר של העבודה למו"לים שלי כדי שישלחו בשבילך עותק אצל מלבד לבבל: עלייתה ונפילתה בקרב אירופה.
מקובל מדהים והיה אם חיים שלכם לעיתים. שאבותיי האנגלים מהתחום של אינן חלמו שהם כבר ניתן למצוא לאמריקה, שיצא צאצא לספרא ספר ויתכתב אלו שיש להן נציגם (הם היוו מלסטרשייר – מרווינס וריילי).
ספר תורה קטן עבורך סוף שבוע נפלא!
בכבוד רב,
חיים בן אריאל
ZZZZZZ