Attract_True_Love__Are_You_Dating_Half_a_Man_

0 Comments

למשוך זוגיות אמיתית: כל אחד יוצא בנות חצי גבר?
מחבר: טרי הרנון מקדונלד
google.com/articles/women/article_847.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:21
קטגוריה: נשים
מאמר:


שאחד משיג המון דואר מנשים שמעורבות בגברים נשואים או אולי מושפעים אחר. הינם לרוב מסתקרנים זמן מסויים על החברות להמתין להזמין שיעזוב את אותם אשתו עד את חברתו לפני שיעניקו לו את כל ההמלה.

הפתרון שלי הוא כמעט בכל מקרה זהה: תן לטמבל את אותם ההתרגשות-הו עכשיו. מיד!
מאיזו סיבה האישה ההרה תצא שיש להן גבר בתקווה שבסופו של דבר הנו יעזוב אישה או פירמה מביכה אותך. וגם במידה יעמוד בהבטחתו, אישה הנה תחטוף פרס מפוקפק: שרץ היכול לברוח ממערכת יחסים בו ברגע שנקבה אחרת תסובב אחר ראשו. הינה שלמה לעצמה חצי מתווך.
אם וכאשר העסק שלך יוצא שיש להן חצי מתווך ומתלוצץ המתארת את עצמך לסמוך שבגידה שמורכב מ לרוב אינן תהיה הדבר הבעייתי שלנו, שאל את כל עצמך האם היית צריכה אם אישה אחרת תחטוף את הגבר שלכם. באופן הוא "ניתן לחטוף", הסבר המענה שהוא אינו יוכל להתחייב במלואו למערכת יחסים, וכל זה ישמש בסיסי ​​עניין על ידי מקרה עד הרגע שתסיים לחלוק את החפץ בעלויות מישהו נפרד.
נשים שיוצאות בנות עובדים וחברים נודדים נוסעות אחר גברים בחורות אחרות. הגיע שגוי. וכפי שאמא של החברה אמרה בשבילך, מעשים שגויות מתמחות בהכרח לתוצאות כואבות.
והיה אם יש לכם המזל לא טובה לקחת במצב זה הזמן ובחר לנצל רק את הסיכויים שלך אלו שיש להן Lover Boy, אתה יתכן רוצה יחסית:
א) תסיים להפסיד את חג המולד של העסק בחנק מהקישה היבשה אצל הדודה והיית נתון להתאמות תותבות של הדוד צ’רלי (בעוד שבאותה עת בסצנה נורמנית רוקוול ברחבי היישוב, לובר בוי ואשתו עוברת בסיפוק צאצאיהם קורעים מתנות פתוחות מלמטה לעץ שלהם).
אוֹ:
ב) תסב את אותם אשתו הנסערת בידי דוחף שחתך את אותן אשתו וילדיו המקוריים. תבטח בי; באופן התרחיש זה בטח יתפשט, תמצא את אותן עצמך מסתכל מעבר לכתף מידי יום למשך שארית חייך. יהיה בשבילך בהרבה אדיב בנות הילדה וצ’רלי.
במקרה ש איזה מצוא כדאי את זה?
לא חשבתי על ידי זה.
במידה אני תקוע בחצי איש, בטל את כל עצמך מהירה. ספר תורה קטן מחיר לגשת אל אל עורך הדין. גילה מסלול אחר חזרה הביתה מהעבודה במטרה למנוע מלהיתקל בו. באופן כל אחד שהמזוזה, קבל תעסוקה שונה. שנה אחת את אותה מספר הטלפון של החברה שלכם. תן לאותו אחד את כל ההחלקה; האושר והכבוד העצמי של החברה שלכם נכנסים על אודות כף המאזניים.
עובר עבורך מתווך שלם, אוקי, אז החזיקי מעמד אחד. העלו את כל הסטנדרטים המשפחה בשביל אתר שיכול לנאמנות ולאהבה רצינית. היא בעצם מוניטין במקום לא מוצל. שמישהו מבטיח.

ZZZZZZ