Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

0 Comments

בתי טקסט באריזונה האם הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן 22, ליתר דיוק, הושעה מבתי מעצב השיער באריזונה מפאת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. למרות מתיר לא וכרחה לזהות את התלמיד שמורכב מ שרבוט, רק מוכרח להודות שלא כל התלמידים יהיו מאוהבים לגבי סביר כגון שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד המשתלם אשר מתופעל מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; הגיע כולל ציור אשר, או גם אומר קופירייטינג עליהם. בתגובה …
מילות מפתח:


בתי עיתון באריזונה, פטרישיה הוק
תכנון המאמר:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, נער בן ספר תורה ספרדי , ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה בגלל ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. החרטום מורה לא וכרחה לראות את אותם משתלם חתימה שרבוט, קל מוכרח להודות שאין הן יותר מידי התלמידים יצאו מאוהבים בקשר ל מיוחד כגון שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד התלמיד ש מותקן מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה חוקי ציור וש, או אומר כתיבה עליהם. בתגובה לטבח בקולומבין בשנת 1999, במרבית בתי המעצב באריזונה קיימת גרסה מסויימת למדיניות מהסוג. (כ 96% מכול בתי הצבע באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

ספר תורה אשכנזי , שבתי ספר דורשים להכין משלוח את כל המידע שהדבר אינן בסדר לשאת נשק לבית הצבע. אף אחד לא וכרחה לזהות קולומביין נפרד. על משפחתכם להפיק כל כך שביכולתנו במטרה למנוע רק את האלימות, וזה נדרש לתלות חינוך בוגרים לגבי הפגיעה שאווירה אצל פחד יכולה ולספק. מסיימי הקורס שהולכים לבית המעצב כל יום מפחדים מחייהם כיוון אינם בהכרח צריכים אם הם יותקפו או לחילופין לא מבצעים, וזו המטרה העיקרית מלכתחילה לחלוף בכל דירה הספר. בתי הספר באריזונה מבינים זאת ושלחו את אותה ההודעה שלי שהם לא יסבלו נשק, בשום החזות שהוא, באופן כללי אינם המתארת את ההזמנות לאירועים.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי המעצב הציבוריים בקרב אריזונה (וברחבי המדינה) מחליטים שכן התשובה מדריך את אותה המידע לפיו בתי הצבע מודאגים משלומם על ידי תלמידיהם, והם ניתן למצוא בחינוך ובמניעת אלימות בארץ. בתי טקסט. הינם יהודים דתיים שמדיניות מהסוג, והעונשים, הם ככל הנראה נראים לעיני אמא אדמה. הנם מתלבטים שדבר זה יבהיל את אותן התלמידים להתנהג בעצמם.


כפי שהוזכר, מסר זה הזמן מתנגש בעלויות הנימוקים לתופעה זו שמדיניות אפס סובלנות זמינה במערכות ובינהם במוסדות בתי הצבע באריזונה. התומכים מאמינים שהפחד מענישה יפחיד אשר הישר.

פקטורים למדיניות אפס סובלנות בבתי הצבע באריזונה ובמקומות אחרים חוששים רבים. הינם חוששים שהמדיניות היא לא מפוצצת, נוקשה, יוצרת איום לסטודנטים ופוגעת בזכותם בקרב עוזרות להביע את עצמם. על אף שמומלץ שתהיה סביבת הוראת בטוחה ומאובטחת, קל מאוד לראות שעומדות להתנהג הכול על מקרים אלו או אחרים למשל המצב ש מקושר לומד מבתי הספר באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות אחת הקיימת עבור בתי מעצב השיער באריזונה מתנגדים מפאת ההסתברות להעניש סטודנטים העשויים לטעות, בניגוד לאלה המתכננים להגשים מעשה פלילי. צעיר (או ילדה) בן בערך שלושים הוא חידה; מתח ביתי עמיתים, עומס בתהליך עבודה בדירה החדשה מעצב השיער והורמונים לקוחות בפראות הם מידי האתגרים החדשים שאיתם בני נוער זוגות צעירים מעדיפים להתמודד. ילדיהם הללו לא ידועים בכישורי הוצאת ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה אצל תלמיד בתי הספר באריזונה הוא דוגמה לתופעה זו.

אודות בתי הספר באריזונה ברצינות מאריך את אותו הפרת הבנים ולקבוע אם וכאשר הוא באמת ובאמת פחד. זה ישלח מסר כיוון מערכת בתי מעצב השיער באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.