audio-mixer-04

0 Comments


יותר ויותר מכרים שלי התאכזבו ממני בצורה ניכרת כשעברתי בסוף לציוד אלקטרוני. בתום כולם, כולם סנובים על ידי סלעים במוסך. הם מאמינים בשימוש בנאמנות קטנה יותר, מערבל שמע אנלוגי, וציוד הקלטת קלטת במידת האפשר. לי הגיע קונבנציונלי נראה מגוחך. מי שהוא בעל מיקסר שמע מעולה, מקליט שמע אלקטרוני וציוד האולפן הזעיר ביותר היא בעצם משהו שרוב מוזיקאי צריכה להיות מלווה. במידה אני צריכה להחזיר צליל מחוספס וגולמי, אתה יכול לעשות זו על אודות מכונות דיגיטלי באותה פשוטות למשל בעלויות ציוד אנלוגי. ספר תורה למכירה הזמן הן לא כאילו כל אחד אשר להביא לכל דבר להישמע מעובד במידה החברה שלך אינם וכרחה. ובכל זאת, נושא מערבלים אם מקלטי שמע גבוהים ביותר מורה לאתר שלך ליצור היא רק והיה אם תבקש באופן זה. זה הזמן וכל זה אודות הטכניקות הכי יצירתיות שעומדות.

יחד עם זאת, הייתי פחות או יותר משעמם להכניס בציוד המיקסר האודיו האנלוגי שלי. לקח מכלול כספים וזמן להקים אולפן הקלטות שמע אידיאלי. שאחד גולש באותה מקליט בן 8 מסלולים בזמן כל בזמן האחרון תקופות, עם תום הכל, שלמדתי להסתגל בכל המוזרויות חתימה. כנ"ל בקשר ל מערבל השמע. זה הזמן אינן איכותי בהשוואה, אמנם שמישהו כן יודע האומנם לצבוט את הדבר מתוך מטרה לקבל חזרה גרידא את אותם הצליל הראוי.

מערבלים כמה עולה לקנות ספר תורה הם מוצר נפרד לחלוטין. קשה להתרגל למשהו מידי נקי עד הסוף ומדויק. עם זאת, בו ברגע שהתרגלתי לתופעה זו, בוודאי הייתי אסיר תודה על אודות בדרך זו. קיים לנו שליטה רבה מאוד 2 שנים המתארת את המוסיקה מאי פעם. וכל זה ישמש בלבד ברמת הקול שרציתי. כמה עולה ספר תורה יכולתי לאתר בקריאה הדיגיטלית ידוע שעד כמה בודק אות מתאים. פתאום קוראים לי באופן מיידי לא ישמח לעשות דברים במגע. קוראים לי צריך לראות את הטיב שאני חייבת כמספר. הגיע מתבצע בניה מחדש מעולה עבורי, אולם אירועים כזה שהתמודדתי שיחד איתו בהשוואה אדיב.

בוודאי, מערבל האודיו הוא רק קונבנציונלי אחד בהשגת בניית שמע תחרותית טובה. הפתרון האלטרנטיבי המעודכן אצל זה הזמן הנו תיחום תוכנת הקלטת שמע במחשב ופועלת הולם. הפתרון הנהדר בשימוש בתוכנת הקלטת מחשב נייד היא בעצם שיש לך הרגשה כזה מדהימה בקרב שליטה. ניתן לדמות אפקטים שכבר נדרשו סיבוב שיחות מסוים, אלפים רבים של ש"ח על ידי כלים ומיקרופונים מצמידים כמעט בכל תוכנות ואפליקציות הקלטת השמע. בסך הכל רנטבילי להתאמץ ולהדביק את אותן השיטה הראשונה.