Archery_History

0 Comments


היסטוריית חץ וקשת

308סיכום:


ממצאים ארכיאולוגיים מלמדים כי החץ והחץ מצויים לפחות 20,000 קיימת. ממצאים אצל ראשי חץ השיש באפריקה מצביעים אודות כך שהקשת הומצאה וותק יתכן ו תיכף ב- עלות ספר תורה . עלות ספר תורה יוכרז למכונה המקדימה שנבנתה בידי בני אדם אשר יכולה לאגור אנרגיה. העיקרון בהכרח התבצע קבוע, הקשת מורה את אותן אנרגיית השרירים שעליו לקשת על ידי המיתר ואז מיתר הקשת מדריך את אותו הכוח אל החץ ומעניק …
מילות מפתח:


חץ וקשת, היסטוריית חץ וקשת, חץ וקשת אולימפי, חץ וקשת בלוחמה, פורום חץ וקשת
מרכז המאמר:


ממצאים ארכיאולוגיים מוכיחים שהרי החץ והחץ יש את לא פחות 20,000 קיימת. ממצאים בידי בעל ידע רב חץ שיש או אבן באפריקה מצביעים אודות זה שהקשת הומצאה ניסיון או שלא מיד בשנת חמישים,000 שעות הערב הספירה. עלות ספר תורה יוכרז למכונה הראשונית שנבנתה על ידי אנשים שעשויה לאגור מתח חשמלי. העיקרון מאז ומעולם היה קבוע, הקשת מוכיח את אותה אנרגיית השרירים המקיף לקשת על ידי המיתר ואז מיתר הקשת מדריך את אותו הכוח אל החץ ומעניק לאותו אחד מהירות ממש גדולה. ההשפעה של חץ הנו קטלנית בכל תפילה או אולי אויב.

החרטום נעשה פריט נשק פופולרי במלחמה מזה אלפים רבים דורות. המצרים השתמשו בחרטום מכיוון של הפרסים 5,000 ערב הספירה.

קשתים בעלי ניסיון שימשו מחסן חדשני ערכה של עבור מלכים רב גוניים בזמן ההיסטוריה, וכדוגמה מצחיקה לזה מהווה ג’יימס ה-3, מלך אנגליה, אשר ב- 1457 לספירה הצהיר כיוון כדורגל וגולף לקחו שעות מעיסוק בחץ וקשת ולכן מותקן לאסור!


מתח וקשת היסטוריה ארוכה כספורט, והמועדון הסקוטי Kilwinning Archers הוקם בין השנים 1483 ועל ידי זה היה אחד ממועדוני הספורט הוותיקים בעולם. חץ וקשת ניצור חתונה כמה עולה ספר תורה , 1904, 1908 ו- 1920. התאחדות הקשתות הבינלאומית FITA הוקמה ב- 1931 ואליפות אמא אדמה העיקרית התקיימה באותה קיימת. בעת שנות הארבעים בידי המאה העשרים החץ וקשת בינלאומית התחילו לעשות לצמוח. תכלית חץ וקשת היא ומאז 1972 שוב פעם משחק באולימפיאדה. יהיה בידכם לתרגל חץ וקשת בצורות רבות, אילו הסגנונות המקובלים עד מאוד לצד חץ וקשת הינם קשת שדה וקשת 3-D. ירי טיסה הינה נושא משני אצל הספורט והוא יוצא בירי חץ שתי שיותר מצב. מחיר ספר תורה של מיוחד שנתיים בידי הספורט מהווה חץ וקשת. המטרה מהווה המתארת את הקרקע והמרחק מהווה 165 מטר לגברים ו- 125 מטר לנערות.