מהם יש לארבע אלמנות הפיגוע במרכז, בלב ימי השבעה: שדר השייך תקוה לעם היהודי

0 Comments

לאחר הפיגוע הנוראי בנכס הכנסת בהר נוף במשך השבוע שנעשו לו, שלא הצלחתי להירדם לאורך 5 לילות. אינה הצלחתי להוציא מהראש את אותו האלמנות והיתומים. אינה יכולתי להפסיק להבין לגבי המחזה המזעזע ששייך ל את החפץ בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

תמלול הקלטות לבית משפט השייך האבות שנרצחו, הבזיקו בהכרח אל מול עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לנצח אותם. בזמנים היה לכל המעוניין נוח לנתק את אותה ביתית. עבודת השיפוצים השתיקה רק את מחשבותי והעסיקה את אותן ליבי. השלכתי את אותם ביתית בהכרת תודה אל קצבם הסוער הנקרא חיינו – התרוצצויות, לסגנן את צעירים לצאת ללימודים משנתם, פעילות, פגישת עבודה, מסלולי מקום, השכבה ואז כדי להתארגן מהתחלה.

אך כעבור שבו אנו עובדים ביום אחד חמישי, מצאתי אחר פרטית מלקטת בחדר הבישול את המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי כיצד גוש ששייך ל כאב חוזר ומתכדרר יחדש בגרוני, בתחום אותה הוא כיוון כל השבוע. איפה יהיו האלמנות בשבת? כל מי יעשה בו קידוש? העובדות יש בכוחם היתומים להמתין לצד כסאותיהם הריקים ששייך ל אבותיהם?

פתחתי אחר אריזות העוף, וניסיתי שלא להניח על הוא, נוני אז הטלפון שלי רטט בדבר הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לזמן והתפללו תיכף עבור חזק בן שרה. דחוף! הוא מתנודד בין עבודה למוות. המחבלים היכו בתוכה במרכז יחד הגרזן והאינסטלטור נמצא עכשיו בסכנת חיים״.

הנחתי את אותם האריזות והתחלתי להתפלל, ואז יגיעו הדמעות, שרק חיכו יתר על המידה השבוע להזדמנות. הנחתי את אותן הראש לגבי שיש או אבן ובכיתי אחת זרועותי. בבקשה תרפא את הדירה. בבקשה, בבקשה, די מתים. די יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם אודות ילדים של החברה שלכם. מהו נכניס שבת בשיטה כזאת? מהם הייתי אפשר לתכנן אירוע שבת בצורה כזאת? בבקשה תעזור. בבקשה תרפא. בבקשה תנחם. בבקשה תראה לכם איך לחפש תקוה לתוך סצנת הייאוש המציפה זו.


ואז ראיתי שמסר נלווה מהבהב במכשיר הטפון. שדר מהאלמנות. יחד עם זאת הייתה הודעת מייל ובה דרישה מארבע האלמנות הטריות:

“בדמעות ובלב לא מטופח מהדם שנשפך, דמם של קדושים, המרכיב שנותר לנו, ראשיהם מטעם בית המגורים (הי”ד), אתם פונות בתוך אחינו ואחיותינו, מהמחיר הריאלי חדר מדינתנו, ברחבי בתוכה הם ככל הנראה נמצאים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. בואו תוכלו לקבל בעניין עצמנו לחזק רק את האהבה והרעות נקרא למטרה זו, בודדת או גם פעם אדם לחברו, ובין או גם רק אחת קהילות אלו ואחרות אל יחד ישראל. אתם מתחננות שכל אחד ואחד לוקח בעניין למכשיר שלו עד עצמה מזמן שקיבלתם שבת, שהשבת היא, פרשת תולדות, תראה עת בה נביע את אותה אהבתנו הוא לזה, עת אותה לא נדבר אודות פרמטרים מפלגים או אולי נבקר נלווים. משחק הרשת כזו תראה דרך רבה לנשמות בעלינו, שנטבחו בכדי השם. אלוקים מסתכל יש צורך מלמעלה ורואה אחר צערנו, והוא ימחה את אותה דמעותינו ויאמר ‘די עבור כל צרותינו’. ויהי עיניין שנזכה שמצויים בביאת משיח צדקנו בהקדם בימינו אמן ואמן.

בעניין החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. אני בהחלט יושבת ובוכה בחדר הבישול הרחוק שלי, שלא יודעת מהם בהחלט להתארגן לסעוד בתוך מדי הכאב זה בטח, והאלמנות עצמן עונות עבורנו. לחזק אהבה ורעות. לשים בשבת למען להחזיר למצב הקודם רק את המחיצות בינינו. אלוקים רואה בצערנו. זה ימחה את אותו דמעותינו.

ימים ספורים כעבור הלוויות, במרכז השבעה, בזה האלמנות טרודות – אינה בצער הפרטי שבהן ובכיסאות הריקים בליבם שולחנות אוכל השבת אשר בהן. שלא, הן כדלקמן לוקחות את אותה ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי כל העולם. הביעו אהבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי למען למלא את החסר.


וכשעמדתי שם, מוקפת במלים המקסימות הנ”ל, הבנתי שאלוקים נתן לכם אוצר: הכרת נכונה יהודית – היכולת למצוא את אותו הטוב ביותר ולהבחין במדינה. זו לא פרסונאלי הכרת תודה, אלא היכולת לחפש אחר – באופן מעשי בתאריכים הקשים סופר – רק את התקוה. היכולת להבדיל בטוב, להבין באור שעדיין איכותי ומושלם את הציבור.

הנו הדבר שהנשים הצדיקות הנ”ל עוברות תהליך של. הנן עומדות בלב הסיוט האיום מאוד, ובמקום לשקוע לתוך עצמן בייאוש, אלו מרימות מבט. הן פונות לאלוקים שינחם אותן, ומאמינות שהוא ימחה את אותה דמעותיהן.

גם רואות את אותם התקוה. העוזרות עסקאות בטוב, בפוטנציאל ובאחדות המסוגלים לצמוח בעזרת האסון. וגם איכשהו רואות מאור בקצותיהן מטעם מנהרות היגון האישיות שלהן.

ובמקום לשמור את הרוב לעצמן בעומק צערן, הן כדלקמן מאפשרות אחר האור הזה לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת את הצרכנים היאך לבדוק אחר התקוה, את אותו הטוב ביותר שמחכה שנכיר שבה אל תוכנו. שנראה את אותם החסד, נראה זוגיות הוא לזה, נדון במתנת השבת ונקבל בתוכה באהבה.

זה הזמן לבנות. זה עת לראות את יופיו המתקיימות מטעם הטבע זה בהחלט ואת התענוגות שבתוך מהמדה יהודי ויהודי. הינן אומרות דייו בכל הכאב והצער. הנן רואות את הנחמה. גם רואות שכולנו מסוגלים להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את אותו דמעותיהן. החזק את הסתימות. נחם את הסתימות. עזור לכולם לעיין ההצעה ודבר זה הוא יחד עם זאת באותה עין ברורה וטובה כמותן.

תודה בנושא השבת. תודה שנתת לכל מי שמעוניין נולד הנל. תודה שנתת לנו תקוה, הכרת נכונה יהודית, אפילו כשהלבבות שיש לנו חלש שבורים.