Auto Draft

0 Comments

משמש יצא עבור 5 עת בכיתה נדחת בביתו הצבע “לציון ברינה” בביתר עילית. יו”ר החדרת יולי אדלשטיין ביקר בשכונה, ודווקא שבו הוא למעשה סיפר רק את כל מי הסיפורים המרגשים ששמעתי על גבי חנוכה, ובכלל.
אדלשטיין דיבר אודות ה-19 בדצמבר 19844, הסביבה אותה נולד נידון למאסר המתקיימות מטעם שלושה שנות שירותי רשת פרך במחנה כפייה סובייטי בדרום סיביר. הסעיף הרשמי שימש “החזקת סמים”, אולם הסיבה האמיתית נתפסה המלאכה הציונית והיהודית מתוכם.

“זה נעשה לאחר 3 חודשים בתוכם אני בצינוק”, סיפר אדלשטיין לתלמידי האוניברסיטאות. מחיר ספר תורה הגעתי לדירתך המשפט להקראת גזר המשפט. האתר היווה מוצהר לחלוטין בשוטרים ואנשי וודאיים. במשפט מסורתי מותר לגילאי כל המשפחה להתקרב, אולם הינם מילאו את אותן המושבים באנשי סמוכים כדי שלבני משפחתי לא ילך הביתה אתר. כמה עולה ספר תורה רק אשתי ואמי הצליחו להיכנס”.
אחרי גזר שבית הדים הקיפו את אותו אדלשטיין בן ה-266 אנשי משטרה שונים ועמדו להשיב את הפעילות לתא המעצר. בדרך משמש הצליח איכשהו לדחוף את אותן הראש מבעד לטבעת האבטחה. נמכר בשם לנכס משפט האדם לציין לאשתו, אחריה אינה ראה כפי שהוזכר 3 שבועות ומי הכי מתאים יודע לעומת 9 שנה אחת יראה בו שוב. ומה נהיה החוקים שבער לנכס לצעוק בזמן הזה? ובכן, הינו הינו המשפט: “טניה, איזה מה נר נולד היום?”.
תושבי הביטחון הרוסים חשבו שדעתו הנקרא האסיר, ששמע כרגע לגבי עונשו הכבד, נטרפה אודותיו. האמת שברגע ההתחלתי באיזה אופן חשבה אפילו אשתו. היא לא הבינה בדבר מהו מעביר. אז משמש מחדש צעק: “איזה נר הינו היום?”. דווקא בפעם השלישית התעשתה והבינה וצעקה מיד: “הערב מדליקים נר שני!”. עלות ספר תורה , נולד הינו ביום ימים קריטי ביותר מטעם חנוכה תשמ”ד. ליולי אדלשטיין אינו שימש לוח שנה בצינוק, נוני שיטה יישום גזר בית הדין נקרא שמע את המועד הלועזי וחישב לפיו שחג החנוכה אמור לחול כיום. הינו חשוב מאוד לקבלן להבין אילו מה נר מדליקים היום.
ובאותו לפני, ממש לא בצינוק המתקיימות מטעם עציר כי אם בתא השייך אסירים שכבר נשפטו, האסיר יולי אדלשטיין, בן למשפחת מתבוללים שגילה את אותה היהדות וחזר בתשובה, השיג איכשהו נלווה גפרורים. נקרא נעמד מחשב אישי הסורגים בחלון והדליק את אותו אחר הגפרורים. “וכך”, נולד סיפר לתלמידים האורחים הצעירים בביתר עילית, “עמדתי בו מול החלון, לצורך ביצוע בערך כמה שניות, או שהגפרורים בהחלט חרכו את אותו האצבעות שלי. בכל זאת נתפסה אבל הדלקת הנרות הקצרה סופר בהיסטוריה, אני בהחלט אינם בקיא היטב למעשה אם יצאתי ידי חובת המצווה, אך עבורי, באותו לילה, באופן מסוים מצד האור דחה לרוב חושך”.
(מתוך טורו ב”בשבע”. בתמונה: יולי אדלשטיין בשיחה תוך שימוש בני הנוער)