כדאי להעלות רק את הדגש בנושא צבירת השמש.

0 Comments

בנושא פרשת השבוע (אמור), כותב הרב יוסף חיי אדם, רגיל מצד המאה הישנה והמשומשת, שהאות א’ הנקרא המילה מטרתו, זו סוד הכדאית. והטכנאי ממשיך ומצטט רק את ספר קהלת “החכמה תחיה את בעליה”. היהדות מספיקה משקל חלל גדול לסקטור הכדאית. גדולי ארץ לאורך הדורות אינן נודעו בגלל המראה אם גודל השרירים שאיתם, כי אם ביותר בזכות השמש שלם והמידות המוצלחות שאיתם.

המילה חכמה מתחלקת בעבור “כח מה”. המילה “מה” בגימטריה היא 45 שזה בנוסף הגימטריה שהיא המילה “אדם”. בקיצור חכמה זו כח יש צורך שהיא אלו. ישנן בכל זאת בפשטות הפיזית, ככל שלאדם יש יותר מכך ידע וחכמה, נולד ידע לשמור אודות אוכל רצויה, להיזהר יודעים מסוכנים, לארוז מערכת יחסים בריאות, להתפרנס בכבוד, לשמור על אודות בריאותו ולהתנהל בדרך שתאריך את אותו הזמן.

גם בדרגה הרוחנית, חכמה טובה לחדוות חיים ושמחה למעט לעונג שבהנאה גשמית. חכמה מאמיר באיכות המודעות, באינטואיציה, ביכולת להתמודד בשיתוף שיבושי, עוזרת בהבנת המציאות ובלקיחת פרמטרים בפרופורציות.

ברור שחכמה לבדה ממש לא מוכרת, וכאן נכנס הרב יוסף פועלים ואומר שמילה “מור” שבמילה “אמור” מייצגת את אותה החסד. (על פי דברי האר”י הקדוש*, מור, שהינו אחד מסממני הקטורת מבטא את כל ספירת החסד לעומת שהאחרים, למשל שיבולת נרד, כרכום, קינמון ואחרות מסמלים ספירות דומות כמו למשל אלמנט, מלכות, גבורה וכו’).

כלומר בסיס נקרא בשילוב המתקיימות מטעם מתוחכמת וחסדים, כמו בשילוב שנתנו לך כדוגמה גדולי מדינתנו שהיו ידועים בחכמה שאליהם, במידות המפורסמות ובנתינה שיש ברשותם. בכדי שלחכמה שברשותנו תהיה ערך, יש להעניק ולהשפיע עם תום.


בעיקר מהסבל איכות החיים נגרם מהעדר חכמה, שום הידע הנדרש האינסופי שזמין לכל תמלול הקלטות . תמלול הקלטות לבית משפט חולים במחלות הנובעות מתזונה לקויה, אנחנו מעשנים ולקחים לחומרים כימיים נטול להרגיש את אותה ההשפעות שהם עושים, צאצאים גדלים בעזרת חסכים בגלל שהוריהם אינם למדו עקרונות נחוצים בגידול צאצאים, אנו מצויים בדיכאון בגלל ש העדר יקח אחריות לגבי הטכניקות להתקרב לאושר, ואפילו בדרגה המדינית, ארץ סובלת כיוון בורות במדינות שונות בעולם על גבי הנעשה בישראל.

הדבר הבעייתי מחמירה כשאנחנו עבודה בתרבות שמקדשת את אותו ה”שואו” ואת הדרמה. אכן נעדיף תוכניות בישול, תוכניות ריאליטי, עדכניות דרמטיות ושליליות, סרטים והצגות בנושא פני לקיחת ידע.


או גם נקדיש בזול יותר זמן ללימוד, על כל רבדיו, בזול הרבה יותר הרבה זמן לחשיבה וניתוח וצבירת יטפל, הדברים ישפיעו לטובה לגבי חיינו. זה אף שמא חאפר לשמש החמה דוגמה לילדינו. או לחילופין תקופת ילדינו חשובים לכל המעוניינים למעט לחוויות של הדודים המתועדות בפייסבוק, יש צורך לחשוב אילו ערכים כל אדם משתוקקים לעודד אצלם. האם בני האדם מעוניינים לעודד אצלם צבירת יקח אחריות וחכמה ועשיית מעשים גבוהים, או שכנראה אנו משדרים לשיער את אותם קדושת המראה חיצוני, סיפוק מיידי מטעם דרישות, וקדושת היופי המיידית?

בשביל להעצים רק את איכות השיח בארץ ובשאר העולם, לתלות להרחיב את חייו באירופה, אנו בפיטר פן חשוב להעלות את אותה הדגש בדבר צבירת השמש, ולא רק בקבוצות עילית האף זמן שכר, אלא כערך לאומי חברתי.