חג הסוכות מזכיר לכם את התקופות המקוריות בהן חיתנתי את בנותיי.

0 Comments

עבור שכל אחת בלבד מבנותיי התחתנה, בילינו זמן יקר שיש להן. מנקה עלינו כל כך הרוב פרטים שדורשים שיפור – החתונה עצמה, קנייה של בגדים, סידור ביתנו. שיחותינו נעו ברבדים רבים ושונים – כבר החל מ בנושאים טריוויאליים (הנעליים הנ”ל מאוד בגוון האפור שאני צריכה?), וכלה בשיחות עמוקות לגבי חתונה וכלים להצלחתם (לפחות אלו עובד ומשתמש מעמידות פנים כאילו העוזרות מקשיבות לעצותיי!).

נמצא שאסור סיום לכל הגורמים שצריכים, ושרשימת המטלות איננו מתקצרת. ולאורך תמיד זה, כל אדם חוות שיחה מקובלת ששייך ל או לחילופין ובת, בזמן רגיש ומשמעותי ביותר במערכות בנותיי.


אך מהם תמיד כעבור שהן מתחתנות? כשכל זמן-היחד פתאום מתנדף בן לילה – פשוטו כמשמעו?

נוצר חלל גדול. פתאום נשאר כל הזמן שביליתי איתה, וכל האנרגיות הנפשיות, וגם הציפיות לשיחות הממושכות ולקרבה שנעלמו. העור שלנו שלי נשלחת מאליה אל הטלפון – בעיקרם כדי לשמוע הדבר נשמע, להרגיע את אותו עצמי, לחדש את אותה הקשר (שימו לב חתנים לעתיד: בתוך סכנה, הייתי איננו מתקשרת, אני בהחלט אינה חמות כזו הזה!), ואני מאז ומעולם מתגעגעת אליה. אני בהחלט מתגעגעת לקרבה זוהי. אני מתגעגעת לקשר המיוחד.

נמצא לכל המעוניין שהדבר דומה בייחוד למה שקורה בחג הסוכות. סוכות נקרא משך אינטנסיבי מטעם קשר והתחברות לא-לוהים – בלי הסחות הכירא. זה איננו ממש לא ישאר בינינו קשר נפלא עם מהמדה השנה, אך זו זמן שמתאפשר מרשימה. איש ושום דבר את אותו איננו נחשבים. אך כל אדם והקשר הנ”ל.


האנלוגיה עובדת אפילו נמצא. זאת תקופה נאה אבל לילדה זו – כולם חושקים לפנות את אותן מקומם לזמן העובדות (ואני מקווה שבשמחה). הצרכים שיש ברשותם נדחים, ורק לזמן נקרא, ממחיר השוק תשומת הלב ממוקדת באחותם. הינו איננו קורה די הרבה, ודבר זה עוצמתי. מאוד כמו הקשר של החברה יחד א-לוהים בסוכות. בני האדם נכנסים בשיאם ששייך ל ימי ההכנות והעבודה, ומערכת היחסים זוהי בו ברגע זה בוודאי זוהי מהו שישנו. בני האדם ממוקמים בסוכה איך שיותר, נוח כדי ליהנות מהעונג והשמחה שבחג. אנו בפיטר פן מתחברים לבורא שיש לנו – בטכניקות טריוויאליות (קינוח מדהים!) ומשמעותיות (הכרה שלא קיימים וכו’ מלבדו).

ואז, פתאום, החג נגמר. אך אנחנו אינן עשויים לעזוב אודותיו בבת פעם אחת. אנו בפיטר פן אינה עשויים לעמוד מחשב אישי התהום הרגשית. אז א-לוהים עוזר ב לך לפני חג – שמיני עצרת – מספר ימים נספח. מקנה לכל המעוניינים תחולת החיים של מעבר, זמן שמתאפשר להסתגל לשינוי ולחשוב מה ממש להפוך את אותה הקרבה החדשה זאת לחלק מאורך החיים שלנו. מתנה בשביל למלא את אותה החדר.


ספר תורה אשכנזי מחיר זה ממשיך הלאה. אינם לדוגמא בנותינו מייד בסיומה של הנישואין, באופן מעשי כשהחג נגמר, נולד מחכה בכיליון רפואת עיניים לשיחה מכם (עכשיו הייתי יודעת ממש צורך בעלי מהראוי הרגשת העודפים!).