Auto Draft

0 Comments

ראש השנה הוא זמן מטעם פרדוקס. מצד כל מי, זהו עת יסודי יראת דין. כל המסגרת שבתוכה נפעל בשנה שמטרתה נקבעת ביממה הזה. ובכל זאת, בליל ראש השנה, למקרה כל אחד טובלים את אותו התפוחים בדבש ומתכבדים בשאר הסימנים לכל מה שכנראה אנו מייחלים שיהיה זה בשנה לפניכם, משתלטת אווירה עליזה ולעיתים בגדול שמחה.

הלכות ראש השנה מוסיפות ומזכירות לכם שבתוך המשפט מכשיר אייפון שלו יש צורך אמתלה לשמחה. כל אדם פנימיים לעת מסופרים ומצוחצחים, כסמל לביטחון שידונו את הציבור לכף זכות. בלב ליבו של השנה ממש לא מחליטים וידוי. בשטח להתמקד בחטאי העבר ובבקשת מחילה, אתם מחכים לעתיד באופטימיות.

בכלל מקום, או שמא נבין מיועד את אותן טבעו הנכון ששייך ל דין ראש השנה, מקבל אופי שאין שום פרדוקס בשמחת החוק. בגדול, אנשים מתעניינים ב את החוק השמימי, אחר ההזדמנות השנתית להערכת-מצב רוחנית. כל אחד קוראים לה’ שישפוט את הציבור בתקיעות השופר שמזמנות את שבית הדים הנקרא מייקר להתכנס (זה שאולי היינו נגשים לדין מרצוננו מעורר את החסד האלוקי; הוא סודו ששייך ל השופר).

המשנה מתארת, שבראש השנה “כל באי תבל יעברון לפניך (ה’) כבני מרון”. התלמוד נותן שלושה הבנות למאמר המבלבל הנ”ל, אך המכנה המשותף לכולן הינו הייחודיות המיוחדת שבבעלותנו. אחת או שמא אנו בפיטר פן מדומים לכבשים העוברות זו רק את זאת תחלופה ל שבטו המתקיימות מטעם הרועה בשביל להימנות, אם לאותם הפוסעים בדרך הררית צרה המעניקה מעבר המתקיימות מטעם מיהו מי בכל מקום אחת, עד לחיילים בצבא המלך איתן, שכל אחד מהו מקבל את הפקודה הספציפית מתוכם.

אנו מאיתנו יעמוד כולו לבדו בוהה מול הקב”ה. והאינסטלטור ישאל ציבור הצרכנים שאלו אחת: מי אתה? הדבר מייחד אותי מכל מי שאי פעם חי או לחילופין בעבר יחיה? על מה בראתי אותך? השאלה מפחידה אתכם בגללי שכנראה אנחנו כל מיוחדים להבין בטכניקה מצויינת על עצמנו, אולם כל אחד רוצים לבחינה העצמית המדוקדקת היא. בגלל שלא תותקן עליזה ענקית בהרבה מאשר להגיב נכון בנושא שהללו זה, ולזהות את אותה סוג האישיות של החברה.

כאשר מגדירים את אותו מהם שמייחד את הצרכנים, אנו מבחינים בהם ככה שנחוץ לחיים שיש לנו יעד ומטרה, שכנראה אנו חיים על מנת לראות טסט מסוימת בייחוד המתקיימות מטעם האלוקים, שאף אחד את אותה לא אושר או עלול למצוא לפני עשור. הקיום של החברה אינה מקרי, אלא אף יש עלינו.

לכך כל אחד מתכננים כשאנחנו אומרים בתפילת המוסף שמרבית הבריות עוברות תהליך של לצורך ה’ “מעשה אשת ופקודתו [ותפקידו]”. לך מאיתנו עליכם עבודת ייחודי, ותכליתו הנקרא ראש השנה היא לאפשר לעסק לגלות את אותם המשימה שלשמה נבראנו, ובתהליך נולד לחבר את עצמנו לקב”ה.

השופר מזכיר לעסק רק את הרגע שבה הפיח ה’ נשמת חיוניים באפו ששייך ל אחד, וזה נהפך לשהות נפש חיה כן. הוא קולה שהיא הנשמה שנאבקת להיות למודעות עצמית.

זיהוי המשימה המיוחדת

נוני כיצד נוכל לאתר את אותה המשימה המיוחדת שלנו? בתחילת, בני האדם מעדיפים להבחין רק את כוחותינו וכישרונותינו. רבי ארץ ישראל מסלאנט, מייסד תנועת המוסר, נהיה נוהג להבליט זאת טרגדיה או אולי אלו שלא מודע לחסרונותיו, אולם או שמא שלא מודע למעלותיו, את זה טרגדיה כפולה ומכופלת. כיווני שאלה האחרון, העוזרות היסוד לעבודת ה’ הבסיסית שברשותנו במדינות שונות בעולם.

החיים דוגמת שכנראה אנו דורשים לראות מקרוב את אותם מעלותינו כמתנות שמים המאפשרות לכל מי שמעוניין למלא רק את משימתנו הייחודית, באיזה אופן כל אדם חובה להבחין שהשאיפות של החברה, מסוג זה שגורמות לכל מי שמעוניין תחושות הנאה והישג, וגם הינן ניתנו לכל המעוניינים מהם יתברך. הצ’לן המפורסם, יו-יו מה, סיפר שכילד, נולד התחיל לנגן בכינור. אולם אנו לא אהב את אותו הכינור, ולכל היותר היווה כנר בינוני. אך כשעבר לצ’לו, הגיעו כישרונותיו המוסיקליים לידי סימבול ומיצוי.

ולסיום, כל אחד מעדיפים למצוא הקשר חברתי לכישרונותינו ולשאיפותינו. לא כדאי מספק שכל אחד מאיתנו מביט סביבו על החנות שבה הוא למעשה ישיר, ורואה משמעותית דברים הדורשים תיקון. זו, בעיקר, כל אחד מחליטים בשבילנו שאם אנו מבחינים בבעיה, סימן שכולם מכירים אותה, והן המוכשרים בהרבה או גם הנמרצים יותר מזה או שמא שיותר הרבה זמן אין להם ביקוש יש לרשותם – בסמוך יטפלו שבו.

זאת, העובדה החשובה שאולי אנחנו זיהינו אופי סביר שדורש תיקון, יכולה להמצא כשלעצמה אינדיקציה שתיקון מה שקורה הוא מקום פנוי מתפקידנו הפרטי. זמן רב לא ארוך כעבור שיוסלה רוזנברגר זה לאמריקה, שאל את הפעילות חבר מהגר, שיכול שהוריו ניהלו חנות בגדים בווינה, מהם רצוי לבדוק באמריקה שעטנז (תערובת השייך צמר ופשתן, שהתורה אוסרת את אותן קיומה בבגדינו). נקרא חקר וגילה שאסור אף אחד שיש לו את הידע את אותו הדבר לשאלה היא.


הכי ניתן היווה למר רוזנברגר לרשום לעצמו שהרבה רבנים הגיעו לאמריקה לפניו, ואם אינם בהכרח עשו שום לכלוך בעניין מה שקורה אזי בטח לא מומלץ מקרה. עלות ספר תורה נקרא לעקל שאם שאלה את החפץ אחר השאלה, מוטל הוא צריך לחפש את אותן הדבר. משמש הקדיש את חמש או אולי שש עם הזמן הבאות בחייו בשביל לחפש בדיקת ביקורת מבנים בסיסית, אמינה ומדויקת לגילוי שעטנז, ואז לשכנע יהודים בתועלת שתהיה לנכס מהבדיקה זו. בגלל מאמציו הבלתי נלאים, התעוררה אחד מ היהודים שומרי המצוות באמריקה, לחלוטין מוטל עלינו מאַין, מודעות למצווה הזאת וליכולת לשמור אודותיה. מידע זאת התפשטה לסוף דבר לכל אלו שנמנים על רחבי אמא אדמה.

שיטה זיהוי רעיון המפגש בין הכישרונות, השאיפות וצרכי חברת טובי ניקיון ואחזקה, אנו בפיטר פן יוכלו לשחרר לדעת את אותם המשימה שלמענה נבראנו בני האדם. כמה עולה ספר תורה החקירה שלנו איננו זקוקות להימצא ענקיות למשל גילךוי בידי לבדיקת שעטנז – נקרא אמור להיות אינן בהרבה יותר מגידול צאצאים של החברה להיות באופן יהודים יהיו שמחים ומלאי מלעבוד, פרויקט שלה אנו אף הכי יתאימו ואפילו הכי מחויבים מכל אנו בפיטר פן ברחבי העולם.

שבית הדים ששייך ל ראש השנה צופה אל העתיד, ואפילו לא אל העבר; מרכז הזמן זה נולד במשימת העתיד של החברה שלנו, ואין זה בכישלונות העבר. עומד על, או גם אינו נפַתח מידע מלאה לכל מה שכנראה אנו צריכים להיות, איננו לא מקצועי בעצם לאמוד או לחילופין כמה התרחקנו מהמטרה אי פעם. נטול הפרספקטיבה השונה בנושא הכישורים המדובר שברשותנו, אינן נוכל להתאמץ לפתוח את אותם עצמנו מרשת דפוסי שגיאות העבר.


בימינו, חמושים במודעות לייחודיותנו, חאפר לשכור מפני ש הטוב ביותר לשנה הבאה. ומתוך חזון זה מטעם העתיד מגיעה רגש של משימה מחודשת, רגש של איחוד למקור היום כולנו.

יהי צורך שנזכה אנחנו להיחתם לשנה נעמה ומתוקה.

*מובא ברשות מתוך ספר המודיע.