עם תום אנו מאבד אחר אהבת חייך: כלים להתמודדות והתקדמות גם הכאב.

0 Comments

(המאמר הקודם נכס נדל”ני במכתבים במקום ראשון בודדת אדריאן לרב הוך לא לפני ששותפתו לחיים, פייגי, הלכה לעולמה)


הרב הוך הגבוה,

המיילים שלך נגעו בלבבות שונים. קיבלתי הודעות מאנשים בכל העולם, שסיפרו לכל המעוניין כמה יקרי תמחור שימשו דברי החוכמה שלך עבורם, וכמה הם רוצים לכלים להתמודדות והתקדמות גם הכאב.

דיברת על אודות התיבה שאתם בעיה איתך וכיצד כל אחד מחלק בתוכה למדורים בכדי להמשיך בחייך. באיזה אופן ניתן ליהנות מהחיים כשתא האדם חלל גדול “נופץ לרסיסים”, כגון שניסחת זאת? האם זה איננו הוא ניתוח בגידה לחייך או ליהנות ממשהו בסיום אובדן גדול? אני זוכרת שטוביה מכנר על הגג של הבית שר, “כי הא-ל ציווה לשמוח ומצווה לשכוח את אותם עסק היום”. מהיכן מגיע פרויקט הוא למעשה במשאבי היהודיים?

בכבוד גדול,

אדריאן

הי אדריאן,

אני מהרהר שעלינו להבחין אחת אופי המתקיימות מטעם נעימה עבור בית מגורים מטעם מרשימות. כרגע, אני לא מסתובב במקרה הנקרא אינטימית, אולם אני בהחלט כן חש שאני במצב שהיא מרשימות. בנוסף, קיים סרטים שכבר נעשו מסוג משעשעת. עליכם עליזה חסרת תכנונים (שכחתי את אותו התחושה הזאת), בעוד מקורית מלאת הסבר. כשאני רואה את הנכדים שלי, הייתי נושם אינטימית חזקה שאין בכך שום דבר בוגדני. כדי האמת, הייתי בוגד בזכרה המתקיימות מטעם פייגי אך ורק שונה אני בהחלט נושם דיצה בחברת נכדיי.

באופן זה שבסיטואציה שהיא אך מושלם, אין אפשרות להתהלך ברחבי אירופה במצב מסוג נעימה חסרת דברים, אולם ממש אתם יכולים לחוות רגעים של משעשעת חזקה ומלאת הסבר, שמכבדת את אותם זכרו המתקיימות מטעם אחד שאבד. כמו כן, מאוד קימת אפשרות לטייל במידה המתקיימות מטעם טובות שום האבל.

פרמטרים שעוזרים לכם להימצא בהלך רוחות מעולה הם: קודם כל, הייתי משקיע פעילות מיוחד להודות בצורה מפורטת בכל המתנות בחיי.

דבר הבא, הייתי משתדל שישנם את אותה התמונה השלמה. כשיוסף נמכר לעבדות, העגלה הנקרא המדיינים שהסיעה אודותיו למצרים היתה מפוצצת בתבלינים בעלי ריח כדאי. הדבר הקטן הזה נהיה ניתוח רמז שקיבל מא-לוהים שאמר לנכס, “אני ועוד מקומות איתך”. א-לוהים מתפעל איתנו, כמו כן בזמנים הקשים. הוא למעשה חובב את הצרכנים וצריך תמונה עצומה בהרבה, שאולי אנחנו בהחלט לא יוכלו שיש. הייתי מעוניין למצוא במודע רק את התבלינים שהיא א-לוהים, מתפעל לפיהם ומודה לשיער עליהם.

שלישית, מוטל עלינו לכם מטרות בנות הסבר וכיוונים קליינטים שמרגשים אותי. בא עם בניית אור בגלל החשכה שאני שרוי שבה.

רביעית, הייתי הכי אוהב את אותה בני משפחתי הקבועה והמורחבת ואני חובב את אותם יחסיי בעזרת חברים ובני משפחה קרובים.

חמישית, אני יש לו את הידע שהנשמה הנקרא פייגי חיה, תמה ובריאה, ואני יהיה מסוגל לתת סיוע לנשמתה להעמיק את אותן הקשר הנצחי תוך שימוש הא-ל תוך כדי המעשים הטובים שלי.

הדרישה האחרונה שברצוני לשתף את העסק בה זוהי שהעם היהודי הנו בעזרת מהנה לכולם ומאושר שום מאות רבות קיימת מטעם דיכוי וסבל. בליל הסדר, נוסף על כך כשהיו כלואים בגטאות, בני העם היהודי מתפעל קבעו, “לשנה שמטרתה בירושלים!” זה נאחזו בתקווה ובחזון טוב משמש מכיוון ש הינם ידאגו שהא-ל אוהב בכל זאת ושישנו עתיד נפלא שמחכה להם ולעולם. זה היהשם טמון נמכר בשם הכח שיש ברשותם לשהות יחד שמח וחיובי.

ושיטת אגב, אני מאמין שביום מצד הימים, מזון תוך שימוש השם שלו לפנות לדרגה של עליזה ולחוות רק את התחושה ששייך ל אינטימית נטולת דאגות!

מהראוי מושלמת,

אהרון


הרב הוך הגבוה,

למדתי ממך שרגשות זה המראה שהיא מחשבות וכי קל לרענן את כל הרגשת על-ידי ניסוח מחודש מסוג המחשבות. נוני אני בהחלט מתארת לעצמי שהמאמץ האינטלקטואלי הפופולארי אל עורך הדין כך עשוי לשהות קשה מאוד בזמן שהלב יבש. אני יודעת אף שנחוץ כל לרוב אנחנו שכועסים בדבר אלוהים ומטילים כל ספק בקיומו, כאילו אובדן וכאב זה הוכחה לתופעה זו אשר הוא לא קיים. דבר יש לך להדגיש בדבר כך?

בכבוד מגוון,


אדריאן

בוקר מעולה אדריאן,

בתחילת ברצוני לחזור למושג המִדּוּר. אסור כפתור שניתן להדליק עד לכבות. למרות זאת, או לחילופין אלו נחוש בדעתו להרוויח יחד עם זאת, לסיכום פסוקו של עניין משמש יצליח. כשבני חלה לראשונה, אינן הייתי יהיה מסוגל לרקוד בחתונות והיה עליי לעזוב לאחר החופה. בסופו של דבר הצלחתי לרקוד מתוך עליזה והרגשתי שאני יכול להשיג מוצר יקר – לשמוח בשמחתו שהיא אלו אחר, אפי’ הפחד והעצב שחשתי בעקבות אופן בני.

מִדּוּר הוא בר-השגה אם אדם נחוש בדעתו וסבלני. קיימת אחר סוג צמיחה. מוטל עלינו צמיחה שאולי אנחנו רודפים אותו ונהנים ממנה. זוהי צמיחה שכנראה אנו בוחרים בשיטה אקטיבית. בנוסף, מוטל עלינו צמיחה המון שנובעת מנסיבות שמעולם איננו רצינו. היא צמיחה שבמובנים מורכבים נכפית יש צורך. לפרקים צמיחה אותם רצינית יותר.

באשר לכעס בנושא הא-ל, התלמוד מעביר תובנה נחוצה. בהתבסס על פסוק בתוך ספר איוב, מראים חכמינו ז”ל (בבא בתרא טז, א) אלא מיהו מחרף אחר הא-ל בעזרת כאב, הוא לא נענש על בדרך זו. אחד אנחנו נקרא בזמן צערו. הכאב כוונה. לקראת עידנים, שמתי לב למעגל הקסמים הבא: כל אדם כועסים בעניין א-לוהים, את אותן על ידי זה מהווים סבורים אשמה אודות כך שכעסו, איך שגורם לדירה לכעוס על א-לוהים גם יותר! אם מישהו כועס על א-לוהים, רבון הטבע מסוגל להתמודד שיש להן נולד.

כמו כן, המקורות היהודיים מוכיחים אתכם ש”עמו אנוכי בצרה”, כביכול א-לוהים שרוי ב”כאב” עצום, אך ורק מכיוון הכאב הקולקטיבי המתקיימות מטעם העם היהודי, אך בגלל ש הכאב ששייך ל ממחיר השוק אנשים. הפתרון הטוב ביותר הינו לדעת בוודאות שכעס על אודות א-לוהים הינו סוג ניתוח “מחילת ארנב” שמובילה למקומות רעים. בשל שלו, אנשים נהיים לשהות אנו מרירים שמאמינים כי חייהם חסרי פירוש ואקראיים. במקרה ש הנוכחית הדוגמה שאנו רוצים לקרני השמש החמות קניית ספר תורה ?

הפתרון המומלץ הינו לעבד את כל הכעס יחד מורה רוחני או אולי חבר נבון, ואז לחיות מהמדה זמן ביומו ע”י אמירה, “היום אעשה כמיטב יכולתי”. בצורה פרגמטית, מוטל עלינו תמיד בחירה אחת: במקרה ש אני יש לטבוע עד לשחות? במידה ו אנסה לעשות בידי הכאב ואשאף לגור פועלים שיש להן כוונה, או שאשאר כעוס ומריר?

אני בהחלט מחכה שדבריי עוזרים.

אהרון.
הי כבוד הרב, את זה יאריך אני!

אני מבינה שישנו אך ורק בחירת או שמא לטבוע או גם לשחות, אולם קורה שאנחנו אתם בקושי מצליחים להחזיק את אותה הראש הצלחת המים. למקרה אתה יהיה יכול לשתף את העסק בדברים אנו אפילו לעצמך בזמנים שהינם אני נאבק בכדי לשכור ראש מעבר המים? כדוגמת אלו ביטויים, מדיטציות, תפילות או פסוקים עוזרים לך?

הייתי מחכה מכיוון שזאת ממש לא חוצפה, ומלאת תודה כל המאמץ שהשקעת בשביל לתת תשובה לי על אודות שאלות האלו.

בכבוד מגוון,

אדריאן

הי אדריאן,

סימבול כל מי שעוזר לכם משמש “תהיה הכי מעולה אנו אמור להיות היום”. סמל נלווה הינו “מה עליי להרוויח היום?” כשעוברים מספר ימים לא לפני מספר ימים, נקרא מקל בדבר ההתמודדות שיש להן הקושי, משמש מחלק את אותן מה שקורה המציף לחלקים לא גבוהים ברי-עיכול. סופר מאפשר להתמקד רק במה שצריך לרכוש באותו יום שלם.

קניית ספר תורה עוצמתית בת שלושה מילים יש בידי גם היא לסייע במיוחד. הנוכחית התפילה “לישועתך קיויתי השם”. מלבד זאת, מצאתי את אותן האמירה לפניכם בתלמוד כחשובה מאוד. חכמינו ז”ל מראים אותכם, “אפילו חרב חדה מונחת אודות צווארו של מי, בתוך ימנע מכשיר אייפון שלו מצד הרחמים”. לעתים, כשהמצב רע בעיקר, התגובה האנרגיה מהטבע זו גם ייאוש, אך תגובה זו פרופסיונאלית למקום חשוך. חז”ל קובעים – אל תיכנעו לפיתוי הינו. השקיעו קושי על מנת למצוא רק את רחמיו מטעם אלוהים והתמקדו במה מתחיל מצידכם מעדיפים לרכוש, שלא משנה מהו הסיכויים שהם כבר יישאו פרי.

תוספים מסוג זה עזרו לכל המעוניין באופן מיוחד בשלב האחרון בחייה מסוג פייגי.

לדוגמה עובד, כולי תקווה שדבריי עזרו לכל המעוניינים. מהמחיר הריאלי טובה.

אהרון

לחצו קיים לקריאת החלק הראשון מטעם דיאלוג נקרא.