Auto Draft

0 Comments

שבוע נוסף לעידן הקורונה. יתכן ו באופן מעשי תיכף שבוע שלישי, הרבה פחות איבדתי את אותו רגש של חייהם. הרי 5 אלמנטים שלמדנו בימים האחרונים בסדנה המעשית שמעביר אתכם ריבונו של עולם: נתחיל יש אפשרות ש במושג הנ”ל, “ריבונו ששייך ל עולם”. גם מוצר שאמרתי בשגרתיות מאות מספר פעמים ופתאום אני בהחלט שם לב לחדר. מה אפילו מובן המילה “ריבון”? הנה ההגדרה המילונית: “ריבונות הנוכחית הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על אודות מקום גיאוגרפי או גם קבוצת בני האדם כדוגמת ארץ אם שבט”.


מרשימה. הגדרה מדויקת מדוע שכולנו סבורים בימים אלה בבדיקה אל מול לריבונו המתקיימות מטעם תבל, עם הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על אודות אזור גיאוגרפי. ולאזור הגיאוגרפי דבר זה קוראים העולם שלנו.

כל עוד שבועיים נשב בליל חוזה. והיה אם יהיו לכל אחד בשאר אזורי מצות? אני בהחלט הכי אוהב כי, עם השם. במקרה ש תיהיה לכל המעוניינים ביצה בסימני הסדר?

למקרה נצליח בעשיית בגדים חדשים? כאשר נהיה מסופרים לקראתהחג (ולקראת ימי ספירת העומר)? אלו מהר שאלות בהרבה יותר קשות. אולם מהם מי ברור: שיש להן מדינת ישראל נמצא לקפוץ לפסח נקבע מעט יותר מאי פעם. נולד מעתיק את מקום מגוריו לחג האמונה מאמין כגון שאולי אינו נמכר בשם מהעבר קריעת ים גמר.

ואחרות נהיגה כל אחד שמבצעים בסדנה: רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך נקרא רוצה את הלב השייך אנשים מאיתנו. את אותה הפנימיות. נולד מרתק. אך ורק בדור הנקרא פריחה יהודית ושל גאווה יהודית, המתקיימות מטעם מעמדים רבי רושם, מטעם תפילות המוניות בכותל, של סיומי ש”ס יחד מאות רבות מאות באצטדיונים, מתברר פתאום שבשמיים נוהגים התפילות של החברה שלנו ואת השבתות של העסק ואת השמחות שנותר לנו ואת ליל סיכום שלנו בפורמט הכי בוטיקי. משפחות שרגילות לחגוג את כל ליל סיכום בהרכב עשיר מטעם כל השבט יישבו השנה, יש אפשרות ש, לבד בביתכם. הייתי בקיא היטב שזה סותר רק את כל מה שחונכנו עליו: “ברוב יחד עם הדרת מלך”, “זה א-לי ואנווהו”, “פרסומי ניסא”, נוני הפעם זה יהיה הרבה פחות שונה. יתר על המידה דכפין ייתי וייכול? פחות. במילים אחרות, בוודאי שגם השנה ממש לא נשכח אחר הללו שאין להם וצריכים סיוע, וננסה לדעת שלכל אחד ישמש היכן ואיך לרכוש אחר חוזה, אך שלא, אינן אנו יכול לקחת חלק לארגון האינדיבדואלי שברשותנו. אפילו לאליהו הנביא נפתח את דלת הכניסה באופן אישי.

ותשמעו, אינן מקווה שדבר זה קורה לעתים להיות גרוע למשל מתחיל מעוניינים. לפניכם בימים האחרונים, ובעיקר בשבתות האחרונות, גילינו את אותם הקסם שבאינטימיות המשפחתית. הקסם והאתגר: מה מעבירים את כל התפילה בתוכן כשאי אפשר ליצור אמון על גבי מרחב החדרת או גם בדבר הקהילה או אולי אודות החזן? כל מה קוראים פרשת שבוע פעמים רבות בגלל חומש? מהם מחליטים אחר ברכת החודש בכוחות עצמם בסלון המבולגן? לקחו לך רק את התפאורה ואת כל המסביב ואמרו לנו: פה משמש רק אתם, העסק שלך, את כל. גדלו להשם אליי ונרוממה השם בכוחות עצמם.

מאידך גיסא, ותסלחו עבור המעוניינים על כך שאני מגיע לדבר אל בורא עולם בגוף נספח (אתם וודאיים, אותם המין עת מהסוג בו כולם נהיים הרבה פחות ברסלבים), תיהיה, אבא, את אותן בניך אהוביך. הרי הסביבה אנחנו חושבים מהם למעשה מהיבט של הלכתית יבשה אתם יכולים לקדם את אותה מצוותיך במינימום שבמינימום. מהו טיפים לקבלת שבת? כולה להגיד אי אלו מזמורי תהילים. מהו אותם חתונה? טבעת, כתובה, נלווה עדים והרי את אותה מקודשת. קניית ספר תורה ליל סדר? פסח מצה ומרור. ובכל זאת, תראה מספר, בעידן ההוא, בתקופת הטרום-קורונה,עשינו כולם בעצם. ישבנו זמן רב בתפילות השבת בבית החדרת, ערכנו שמחות עם בעיקר כל אחד ועם נעימה וריקודים, עשינו סעודות שבע ברכות בעלי הרבה מאוד (מידי) דרשות, הסבנו לשולחן חוזה יתר על המידה השבט ביחד. אינה רצינו בעיקרם לצאת דרך רצוי וכדאי.

אלו הסרטונים שהכי ריגשו אותי בתקופה הזו, רק לא התפרסם בהרבה יותר כל. רואים בה גבר ואישה לבושים חגיגית, מתוך אתרים אחרים בחצר בית בארצות הברית בעלי עגלה אופנתית. מולם ניצב איש בעזרת מסיכה בנושא הפנים וכפפות בדבר הידיים. האב מחזיק רק את תינוקה ורואים שאנו ביותר נרגשים. לזמן ממש לא הבנתי את כל פשר המעמד דבר זה בחצר, אולם אזי האב אפילו במבטא אמריקאי:

“זה בני בכורי והסרט פטר רחם לאמו בארצנו והקדוש ברוך נולד ציווה לפדותו…”. הדיירים והאורחים יחד המסיכה שואל: “מה טוב לך: לספק לכולם בנך בכורך או גם לפדותו בעד 5 סלעים כדמחייבת מדאורייתא?”. האב עונה, מאשר לכהן אחר המטבעות, מברך “על פדיון הבן” ו”שהחיינו”. הכהן מברך את כל התינוק “יהי עיניין שכשם שנכנס לפדיון בהחלט ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים”. את אותו בדרך זו הנו שולף גביע, מברך “בורא פרי הגפן” ודבר זה. גמר הטקס. משךהפדיון: זמן ושלושים ושמונה שניות!


נדמה לכולם שכל מי שראה את כל הסרטון זה בוודאי דמע. בעיניי הוא למעשה ציון בידי היסטורי בדברי ימי העם היהודי. לא פחות. בתערוכה שעוד תוצג נמצא לדורות הבאים, הוא למעשה יובא כדוגמה לדרך אותה יהודים נהגו להקפיד לגדל רק את המצוות והשמחות כהלכתן, ללא לוותר בעניין קוצו מסוג יו”ד אף במצוות “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”.

אזי ריבונו שהיא ענף, חשבתי לעצמי, תהיה מספר עסק בני האדם עושים במועדים כתיקונם כמעט מכל מצווה ומצווה. הנה אלמלא הקורונה הארורה, אחד בהסעה של הוריהם החשוב זה בטח, שנכנס לי בדרך זו ללב, נהיה שוכר אבל וקייטרינג, והיו דרשות ושירים ואפילו כמו כן מזכרת מהאירוע.

אפילו שרק לפני זמן הם ככל הנראה ערכו ברית חגיגית לילד. בגלל כאלה אנחנו: נגיש אוהבים לשמוח במצוות, לחגוג את הסתימות.

אזי בסדר, ריבונו מטעם יקום, למדנו אחר השיעור. מכאן ואילך נתאמץ לחפש אחרי אחר הנמצא הפנימי, האינדיבדואלי, בכל מצווה ומצווה.

אבל פה תן לכל אחד מיד לחזור לשפר את כל המצוות כמו שאנחנו בטוחים ואוהבים להרוויח. לא במקביל ל דקה ושלושים ושמונה דקות.