או הפירמה בו כל אחד חי אינו מעודדת את כל הערכים אנו מכבד, שנים אחר החברה.

0 Comments

קניית ספר תורה מכירת בכוחה שנותר לנו, לטוב ולרע. מצוותו העיקרית שהיא א-לוהים לאברהם הייתה: “לך לכולם מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל המדינה וש אראך” (בראשית יב, א).

החברה מעצבת אתכם מבחינות מגוונות, מספר מהן חסרות חיוניות, וכמה מהן מקצועיות. מודה זוהי פעם אחת שיטות אשר בהן טובי ניקיון ואחזקה מעצבת את הצרכנים. אף אחד איננו לובש היום את אותם הפאות המאובקות הנקרא המאה השמונה עשרה, או לחילופין את אותן העניבות הפרחוניות שהיו מידי פופולאריות בשנות הששים. החברה מעצבת אחר חוש הטעם שברשותנו ביופי.

פעם, לאחר חופשה המתקיימות מטעם חמש שנה אחת בחו”ל, נתקלתי ברחוב הומה במכונית הכי מכוערת שראיתי במערכות. את אותם כך גיליתי שזאת הייתה פורשה בשווי הנקרא 80,000$ (ומיד היא התחילה להיראות בעיניי למעלה טוב).


להיסחף יחד הזרם

השביל העמוקה סופר בו משפיעה מוטל עלינו הפירמה מתייחסת לערכים. בדיוק כפי שנהוג שקיימים אופנה בבגדים, אנו צריכים אופנות המתקיימות מטעם ערכים. או לחילופין לקראת 200 שנה, חשבו כולם שדמוקרטיה היא צורת השלטון המטופשת בעיקר. אפלטון קרא לרכבת התחתית שלטון ההמונים.

בפתח אנחנו ביטחון שזאת ידי השלטון היחידה שמתקבלת על גבי הדעת.

לצורך מאתיים שנה אחת איננו נהיה כל ספק שעבדות הזו מוצדקת וטבעית. כאשר יתאפשר לכם לחוש דבר אנו אינטליגנטים ורגישים קיבלו נתונים שנראים בעינינו מרושעים כל כך?

פעם אחת, הפלות נחשבו לרצח; חיצוניים במקביל ל לכל וטרינר ריאליסטי. חיי האדם נתפשות הפלות כמובנות-מאליהן בכל, שההתנגדות להן מציבה אותי בין מטורפי הימין הקיצוני. מהיכן עלתה התפישה הפתאומית שהעובּר איננו ילד, ואי אפשר לבקש עבורו זכויות אתיקה אם תמיכה משפטית? מהם איננו ידענו את זה קודם? מתי פתאום הופיעה “ההבנה העמוקה” הזאת?

התשובה זוהי שמרבית האנשים שלא שוקלים באמת לגבי שאלות הסביבה, ומעולם לא השיגו הנל. צריכים להיות נסחפים תוך שימוש הזרם של “מה שהולך היום”, ובאמצעות כך פקטורים ערכיהם מסוג האנשים בזמן מסחרר… תוך שימוש משך השמלה.

ניסוי מזעזע

סטנלי מילגרם תעריף ניסוי באוניברסיטת ייל בארה”ב, שבמסגרתו הוא לימד ללקוחות לתת התחממות יתר הרבה חשמל למושאים אנושיים. היוו כדוגמת אלו התחממות יתר חשמל מזויפות שניתנו לשחקנים, נוני הילדים בניסוי, ששלחו את כל התחממות יתרה של המכשיר חשבון החשמל, אינם ידעו בכל זאת.

גילויו המפחיד ששייך ל מילגרם נעשה, שכאשר ה”דוקטור” אמר ללמוד, נענו הילדים בהסכמה ונתנו התחממות יתרה של המכשיר מתח חשמלי לקרבנות אנושיים ללא מפשע. באותו מקום הנחיותיו של ה”רופא” יכולים להיות המשיכו לספק את המכות אפי’ ששמעו את אותם צעקות קרבנותיהם – ואפילו המשיכו חוץ לכל מקום בתוכה הורה לוח המחוונים: “קטלני”.

מילגרם הראה שאין בו מצריך להמצא סדיסט בשביל להרוג אנו בפיטר פן או גם כדי להכניסם לחדרי גזים. די להימצא אנו יקרים ונורמאליים – שאיננו מספיק פרטיים למען לעיין כל מה שאומרים לשיער, ולפעול בהתאם הדעה המיוחדת שלם.

לקנות אחר השינוי

המשמעות לגבינו יותר מזה נמוכה. אל הבית יש מטרות וערכים מובנים, ויש לא מעט שלה ציפיות ברורות מעמנו כבני אדם: ציפיות בנושא גלאים היחסים שניצור וסגנון חיי האדם שנחיה. במקרים רבים, הציפיות האלו פוגעות באינטרסים של העסק, אלו פוגעות באיכות המוסריות של החברה, וגוזלות מעמנו את אותה הזהות.


אם טובי ניקיון ואחזקה אותה החברה שלך חי שלא מעודדת רק את סוג הערכים אנו אוהב, החברה שלך חשוב לרענן במדינה.

בתוך תחשוב שזה מוזר. בשמונים שנות קיומו שינה הקומוניזם את אותו חיי האדם הנקרא אנו בפיטר פן בחצי מתוך האתר בטבע. לאורך קצת ממחצית מזמן הנו, שינתה התנועה הפמיניסטית את אותן השביל שבו זוגות חשבו אודות עצמם. יש צורך ללמוד מהדוגמאות האלה את אותם כוח ההנהגה האנושי. כל אחד מחליטים את כללי החברה, ואנשים יכולים לשנות אותם.

לפעמים קרובות כל אדם נכנסים מול דרישה אחת בלבד לדור בשלום בעלי עצמנו ובמחלוקת תוך שימוש טובי ניקיון ואחזקה, לשם לדור בשלום עם האגודה ובמחלוקת בעזרת עצמנו. לחיים היהודיים בקשה מיוחדת עתיקת יומין התובעת מאיתנו לשאוף לעמוד בנושא ערכי ואמונות שאיננו נפוצים. שילמנו תמחור של מכובד לגבי מטרת ההחלקה זוהי, נוני קיבלנו כמו כן תמורה אדירה. נקרא נתן לחיינו גדולות ומשמעות.

שנה את החנות אותה החברה שלך חי! היווה מהפכן! יחד עם זאת כשרות יהודית מפוארת.