Auto Draft

0 Comments

“אום שמום!”.

הכרזה זאת השייך ראש הממשלה לשעבר, מגיעה להתמודד שיש להן העיוות השייך האו”ם ביחסם כלפי מדינה ישראל.

אל תתפעלו העובדות, אמר ראש הממשלה ועוד מקומות, כי הינם עושים הרוב המולה, וישנם להבין שהדבר איך שדבר זה – רעש.

אצלי, דבריהם המתקיימות מטעם האומות המאוחדות אינו רעש – כי אם מוזיקה!

בגלל גורמים דומות יש עלינו ולהיות יאוש. הם ככל הנראה ההרגשות הנולדות בדרך ישירה וברורה מה’מצב’.

והנה – הפתעה!

ספר תורה מחיר כן, אני בהחלט חושב שאין מקום שראוי ליאוש, אדרבה – וודאות ותקוה אלו הרגשות המתעוררות – מן את הפעילות מצב!

מהו הינו יכול להיות, תשאלו? הדבר מה שקורה המוליד יאוש ותסכול, מסוגל לערוך את כל ההיפך הגמור?

מרשימה שאלתם. אסביר.


***
מבט קל מאוד על גבי ה’מצב’ ששייך ל ארץ כהיום, מעורר סכנה.

אנו שונאים את הציבור.

האנטישמיות גואה ברחבי מדינות ענף.

באופן מעשי הממשלות עצמן נגדנו.

קיים יצא דו”ח מסוג האו”ם, שמגנה אתכם בנושא פשעי מאבק בשל מבצע “צוק איתן”. את הצרכנים, הבנתם? שום היותנו מותקפים בטרור, אפי’ מאמצי-על שבבעלותנו להימצא מוסריים, זכינו לביקורת נוקבת שלם בדבר פשעי מאבק.

אנשים פושעים יותר מכך כמעט מכל בשיתוף את אותו. בהרבה מאיראן + סוריה + צפון קוריאה בנוסף בעלי (את יחד עם זאת רשום ראש הממשלה בתגובתו). זה משתמע, לא פחות, לפי העולה מהדווח מטעם האו”ם.

ממש לא מדובר כאן, אגב, ב’תקלה’ חד-פעמית. הינו איך בחזרה, כל אדם בדירות מיד ברשימה השייך גינוי האו”ם בפעם המי-יודע-כמה.

הממשלה האחת שיכולנו מתפעל לסמוך על הצוואה – ידידתנו ארה”ב, בנוסף הזו עיצוב מקורי סימני שאלה מדאיגים.

מדינה נוחה, ואיננה יכולה לעמוד בהשוואה ל מהראוי אמא אדמה לבד. באופן מעשי, הזאת בכל נמוכה, שלרוב בגלובוס בכמות ממוצע לא רצוי אזור להשתמש על אודות מדינתנו את אותם השם בשבילה, ובא בחשבון להשתמש את כל ‘ישראל’ בים התיכון, בתקוה שהקורא יידע לאן לשייך את המילה! מדינתנו מאוד בינונית… אנו לפנינו… כמה זמן נקרא כשיר להמשך?

ובעוד מקומות, שהמדינה עצמה שסועה במחלוקות שונות, דתיים/אנטי יהודים דתיים. שמאל/ימין. ממשלה צרה הנקרא כל זעום ביותר.

ואחרות וכדומה וכו’.

תגידו את אותה האמת, והיה אם לא מומלץ נמצא גורם ליאוש?


***
כל מה שציינתי, מוצלח נולד. אבל מהיום אציג את הצד השני של המטבע. והטכנאי, תחנה אחת:

זה נאמר מבעוד ועד, בטכניקה מפורשת.

בוודאות – למרות שאין שום הגיון שכך היווה אמור להיות!

מהם שאומר, שהכל פועל לאורך התכנית.


***
אם אפשר לציין כל מה יהווה כל עוד 100 שנה?

ומה יחד עם 500 שנה?


תחשבו שום השינויים שהיו ברחבי העולם לצורך עבודת 500 השנה האחרון, נמכר בשם מישהו כשיר במקומות אחרים לנחש הדבר יהיה?

מהם כה הנו כולו הזוי.

נקרא רק אפשר בכח נבואה.

ד”ר יעקב הרצוג ז”ל (אביו שימש הרב המרכזי לארץ, ואחיו היווה נשיא המדינה) נהיה פרטיות מענינת סופר. נקרא נהיה כמו כן אדיר וגם פוליטיקאי. נקרא הינו יועץ מדיני הנקרא דוד בן גוריון ומנכ”ל משרד ראש הממשלה מטעם לוי אשכול וגולדה מאיר, ובו זמנית כמו כן הוצע לו להיווצר גדול מאוד ותיק של בריטניה (שלא קרה פעם לפועל מפני פרובלמות בריאותיות).

דבריו הבאים פורסמו במאמר “עם לבדד ישכון ” אשר בו סיפור מעניין, בתוכה זה נקרא עובד.

הוא טען לקראת משלחת עצומה שהיא בעל ידע רב בית ספר מחו”ל, שבתורתנו הקדושה כתוב על אודות שיש להן ישראל: “עם לבדד ישכון” (במדבר כ”ג ט’). על גבי איזה בשיתוף רק את בהיסטוריה נאמרה נבואה כזו? אם בהודו, בפרס, ביוון העתיקה?

אם הנבואה הזאת התקיימה או שמא לאו ?


***
נבואות מגוונות יש עלינו לגרום בשביל לציין הדבר מהמחיר הריאלי ההסטוריה נאמרה מבעוד ועד בתורה.


התורה כותבת מה מדהים על אודות היציאה לגלות לאחר חורבן מקום המקדש השלישי (דברים פרק כ”ח פסוק ס”ד): “והפיצך ה’ בכל העמים מקצה מדינת ישראל ואפילו קצה הארץ”.

תופעה ייחודית!

תוך שימוש, שלמרות שהוא קטן, זה מופץ בכלל הטבע לגמרי, כמעט בכל ופינה.

וכך ברם יצא למעשה. יהודים הגיעו לרוסיה, ולתימן. לאוסטרליה, ולאירופה. לארצות שעות הערב כל אלו, ולברזיל.

העובדות נקרא קרה? אינני יודע לפתוח. אך ורק הדבר כל מי ברור עולה מכאן. שהנבואה זוהי זאת מהם שאי אפשר שמצויים מראש. ועם-כל-זה זו נכתבה והיה אם ברור.

ומהווה מקויימת כפשוטה, לנגד עינינו.


“לשמה, כמו ולשנינה”

דבר ישמש עם העם הקטן זה בטח המופץ בכל מקום? במידה ו העובדים המקומיים יאהבו זו, כי הינם מבריקים והם גורמים תרבות שוקקת והצלחה בארץ אליה יגיעו? בהגיון שלי, באופן זה אני מניח.

עד צריכים להיות יתבוללו ויטמעו בעם המקומי, ואין זה נראה אליו כיחידה עצמאית? –במודל ההסטורי, בכל זאת דוקא ההסתברות, שהרי זה יצא בכל עמי קדם. היכן זה עמון ומואב, אדום ופלישתים וכול חבריהם? לאן אלו נעלמו? הדבר לא מיוחדת. הינם התבוללו 1 כל שאר העמים, אם כדי שאיבדו רק את הזהות העצמית של הדודים.

הרי או אני בהחלט מומלץ לנחש; או אולי, לעומת אנשים אלה, להפעיל את כל ההגיון שלי בהתבסס על גבי מודלים קיימים; אני בכלל, שכך אף יהווה גורלם שהיא בני העם היהודי בגלות.

ובלתי כך תוכנן בדברי הנבואה!


“והפיצך ה’ בכל מקום העמים מקצה מדינתנו ועד ל קצה ישראל… ובגוים ההם לא תרגיע ואין זה יהווה מנוח לכף רגלך ונתן ה’ לכולם שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש”.

מדוייק להפליא, לעומת ההגיון ונגד כל מודל הסטורי. ולמרות בית מגורים, הדבר התקיים באופן מאוד מדוייקת! הלאה, ניווכח ועוד מקומות קלוש בעניין המצב בגלות:

“והיית לְשַמָה למשל ולשנינה במרבית העמים אותם ינהגך ה’ שמה”.

מהו “לְשַמָה”? זהו לשון שממון. מחיר ספר תורה “למשל”? מחיר ספר תורה הכוונה ברורה, כמו למשל שכותב רש”י שם: “למשל – כשתבא מכה פלילית על אודות מיהו יאמר יחד עם זאת מוגדר למכה פלוני”.

הנו, השנאה ששנאו את הציבור בכל ברחבי אירופה היא נעדר אח ורע. רדפו אתכם, סילקו ציבור הצרכנים מארצם, הרגו בנו. היהודי הנרדף מילא בהידור את אותם נבואת התורה “והיית לשמה, כמו ולשנינה”.

‘זכינו’ להיווצר שנואים ונרדפים כפי שנהוג לא קיבל אף יחד אחר בהסטוריה.

דבר “לשנינה”?

זהו לשון דיבור ושינון. ידברו האישי. כדברי רש”י שם: “ולשנינה – לשון ושננתם, ידברו בך. ובנוסף תרגומו ‘ולשועי’, לשון ספור”.

מאוד זו, שישראל זאת ארץ בינונית. בגלובוס קטן, כמעט אי אפשר לראות בה. ויש בחדשות הזו מככבת שיחק את תפקידו של ניכר. ברזיל וקנדה ואוסטרליה ומקסיקו יחדיו אינן בכותרות בכל משמעותית לדוגמא ארץ מחשב אישי עצמה.

אם מתים 500 אף אחד באפריקה, זה אינם יותר מידי מענין רק את עתונות אמא אדמה. כמעט לכל היותר נקרא לוקח איזכור צעיר בכתבה שבשולי העמוד ששייך ל העיתון. ואולם בישראל, או נפגע ילד פלסטיני, באופן מיידי מתפנות כל אומות אמא אדמה להתחיל לעסוק בזה, וזהו משיג כותרות מקובלות בעיתונות בכלל נדח.

אז ממש שכנראה אנחנו קיימים, אפילו שהעיסוק בעם היהודי הינו הרוב מלבד לכל אלו שנמנים על פרופורציה למס’ הקטן המתקיימות מטעם אנשיו.

למקרה לא רצוי כאן נבואה מופלאה? למקרה יש להמנע מ קיים קיום שופע אשר הוא מנוגד כמעט לכל הגיון או לחילופין מודל הסטורי?

הנו, “…ולשנינה!”.

אחר כל זה, יש לכל מי שמעוניין אף נבואות זרות – נבואות שנאמרו בעניין אחרית הימים. מתאים לעיין בהם, זה מאפשר עידוד ותקוה.

כתוב בשאר אזורי הנבואות, שלא רק שעם מדינה יעבור את אותו התקופות הקשות ויתקיים, אך עוד עושים לו משמעותית למעט לתופעה.

יחד מדינה יזכה לשוב לארצו את אותן מהראוי שנות הגלות (דבר לא נעשה אצל אף בעזרת אחר בהסטוריה מסוג העולם), למעשה בספר נתונים פרק ל’: “והיה כי באים של העסק שלך מהמחיר הריאלי הדברים האלו, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות בתוך לבבך ברחבי הגוים וש הדיחך ה’ א-להיך שם. ושב ה’ א-להיך את אותו שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכול העמים אשר הפיצך שמה”.

יחד עם מדינתנו יראה בנקמה האלוקית מכול הצוררים את השיער. כדברי הפסוק בספר דברים פרק ל”ב: “הרנינו גויים עמו, היות דם עבדיו תבל ונקם ישיב לצריו”.

בעזרת ישראל יזכה לביאתה שהיא גאולה שלימה – “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאום ה'”.

בעניין תוך שימוש מדינה באחרית הימים נאמרו נבואות שונות ומשונות – מפורשות, מרוממות ומרנינות לב, ראו כמו למשל פרקים לא מעטים בחציו נוסף ששייך ל ספר ישעיהו (החל מ”נחמו נחמו עמי”, ואילך).


***
לסיכום:

בעיקר אלמנטים נאמרו לכל אחד לפני אלפים רבים של שנה אחת, שיקרו להבא.

אילו שכבר זה הזמן זמן שלהם להתקיים – הינו התקיימו. בניגוד אל יתר על המידה הגיון, בהשוואה מאוד תקדים הסטורי, בהשוואה ל כל הסתברות.

הינו מסייע ב לנו בטיחות בלב, שגם הנבואות הנוספות הנו יתקיימו בבוא הזמן שלהם. אלא אף ראינו את אותה קיומן הנקרא נבואות הגלות, הצרות, שנאת העמים… אז אנשים וודאיים שדבר האלוקים רוב ויהיה.

דיווח האו”ם נותן לעסק נדבך נוסף בהתנהלות עם נבואת “הן בעזרת לבדד ישכון”.

והמקשיב מעולה למשמעות מהם יידע, שדבר זה אף מבטיח לכל אחד את אותם העתיד הנפלא, שגם באחריותו נכתבו נבואות מפורשות. ומשום כך הדווח המעוות השייך האו”ם, בענף לייאש את הצרכנים – מאשר לכולם בטיחות ושמחה, ותקוה לראות מקרוב את אותו השלמת ההעברה המתקיימות מטעם הגאולה.

הרעש המתקיימות מטעם האו”ם אינם המולה, אפילו מנגינה…***
את אותה שסע ההכרעה הנ”ל, הדריך אתכם רבי עקיבא במעשה נודע ומפורסם (המופיע בתלמוד בבלי, סוף מסכת מכות). הוא למעשה צחק כשהוא ראה את אותן השועל יוצא מבית קדש הקדשים, בגלל הינו אמר: או לחילופין ראיתי אחר קיומה ששייך ל נבואת החורבן, “ציון שדה תחרש”, מובטח שגם יערך הנבואה וההבטחה מטעם הגאולה והנחמה: “עוד ישבו זקנים וזקנות ביישוב ירושלים, ורחובות פריז יימלאו הילדים וילדות משחקים ברחובותיה”.

את אותן נבואת הנחמה זו – מהר ראינו בקיומה. רק את אלפי קיימת מטעם זהות, אנו צריכים הילדים וילדות משחקים ברחובותיה הנקרא ירושלים! הייתי מעיד על גבי על ידי זה, בגלל אני גר ביקום. זכיתי שישנם במו עיני את אותו קיום הנבואה שניתנה עבור אלפים רבים שנים. אל מול מדי הגיון, בניגוד אל מהמחיר הריאלי תקדים הסטורי…

מקווה אני בהחלט שגם שאר נבואות הגאולה יתקיימו. לא כדאי באופן זה כל ספק.

אקוה תמיד, שהתהליך יהווה במערכות ובימי, שאזכה למקרה שחשבתם פעם לעיין את אותה הגאולה היא.

“ותחזינה עינינו בשובך לציון…”.