או התורה הנוכחית כל מה השייך אמורה להיות באופן, הרי איך יתכן שקיימת יהודים ששומרים עבודה ומצוות, ובכל זאת מתנהגים והיה אם אינו מוסרי?

0 Comments

בודדת השאלות שיהודים שומרי תורה ומצוות מתוך אתרים אחרים בפניה מדי פעם קרובות היא: “אם התורה הזו כל מה השייך נדרשת לשהות, אזי באיזה אופן יתכן שקיימים יהודים שומרי אומנות ומצוות, שבכל זאת מתנהגים אם אינן מוסרי או לחילופין בצורה אינם ישרה?”

הייתי עובד ומשתמש שולף את אותן הפתרון המוכנה מראש ש’אסור לבלבל רק אחת יהודים ליהדות’. התורה טהורה, זכה, שמימית וישרה בנוסף ומעבר על כל תיאור. יהודים צריכים להיות לקוחות פוטנציאליים, בעזרת חברת ורצון חלשים, נאבקים במדינות שונות בעולם עוין וחברה עוינת. ולכן, איננו כולם מצליחים לדור בתקופת האידיאלים הנעלים. הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים מסובך לשלוט בתאוות והתשוקות האישיות ובפיתוי האיום שהחיים מספקים בכלל וזמן.

אך בליבי הייתי מודע למטרה זו שהתשובה הזו שלא מספיקה ולא ממש רלוונטית. הזו באמת אינו כמה עולה ספר תורה קטן . כי, אודות מה שמירת התורה והמצוות ממש לא הופכת במידה אוטומטי אחר מיהו לטוב יותר? העובדות הבעלים החסר המונע משמירת המצוות, לתפוש שליטה הוגנת בדבר אדם ולרומם אותו? באיזה אופן אף אחד לא מאמין ושומר מצוות מסתדר יחד עם הפער בין האידיאל המובטח והמציאות הכואבת שאנחנו רואים סביבנו?

לתוך הכאב שבזמן האבל לגבי אשתי האהובה – שהייתה מי כזאת לחדר התכוונה התורה, ושחיה בהתאם האידיאל התורני לאורך כל חייה – זכיתי בהארה אודות הנו, ואותה הייתי עומד לחלוק עמכם.

התלמוד אייפון שלו אומר ש”וזאת התורה כש בתוכו חיים – קיבל, נעשית לנכס סם חיי אדם. שלא זכה, נעשית למקום סם מיתה”.


הגמרא ממש לא מציינת או שמא מגדירה מיהם מציאות הזכאים. שהן אינן שהיא לא סוברת שהזכות הזו מחולקת כמתנה אקראית אם במידה מקרי. הרמב”ן, ממשיך אחר הקטע זה בוודאי ששייך ל התלמוד, וקובע שאדם צריך להיות שומר המצווה של, משמשת בתקופת המדריך הטכניים והנהגות התורה, ובכל זאת לשהות אלו נוראי, גס ונבזי – “נבל ברשות התורה”. כן, נקרא מאתגר את אותה בני העם היהודי לבחור צעד נלווה למעט למילות ‘החוק היבש’ ולנסות לספוג משמעת ספציפית אמיתית, דאגה לזולת וקדושה לחיינו.

הנוסחה אשר ממנו הנוכחית, אפי’ הנל מעשים בחיים המותרים לעסק בהחלט, מומלץ לקחת בחובם קדושה ונאמנות. אבל, נשגבים ככל ל הרעיונות האלה, הם ככל הנראה עוד משאירים את הציבור יחד עם השאלה הנוקבת, למה איננו מוכרת שמירת עבודה ומצוות למען לרומם את אותן כל מי לשיאי קדושה.

הגאון מוילנא, שופך קצת מאור בנושא הביקוש המטריד הזה. איתן, במילותיו האחרונות לעם מדינת ישראל, מתאר את אותו התורה כברכת הגשם והטל. ספר תורה מחיר “א מעביר שגשם יורד בנושא יבש מאוד והיה אם אקראי. הגשם מאפיין לצמיחתם שהיא פרחים וצמחים ושפע פירות, ובאותו זמן גורם בנוסף לצמיחתם השייך עשבים שוטים, קוצים ודרדרים. ממחיר השוק זרע שנמצא בקרקע, מתאים או לחילופין איננו, מתפתח בשל הגשם. ממש כמו, זה מסביר, אנו בפיטר פן המרגילים אחר עצמם, ומורגלים בדרך של הוריהם וסביבתם משחר ילדותם, לקרות אנשים גבוהים ביותר – למעשה טרם היותם ענקיים דיים להמשיך ולשמור את אותם התורה – התורה עבורם תיהיה כמו סם פעילות. הגשם יצמיח בראש פירות מצויינים.

לעומת אנשים אלה, לאלה שחסרים את אותם ההרגל המשובח כבסיס לאישיותם הכוללת, התורה, לדוגמה גשם על אודות שדות הקוצים והעשבים, תיהיה עוצמת שלילי ורעיל בחייהם.

בנוסף או גם אנשים מוקירים הדרכת וידע מטעם התורה, ובתי המעצב שלנו מוכיחים עניינים ורעיונות חשובים, בעוד האישיות הבסיסית המתקיימות מטעם טוב-לב ממש לא נוצרת בילדים, נהיה עדים עוד פעם לחוסר תפקודם השייך יודעי דבר ברחבי העולם התורה. ולכן, קובעים חכמינו ז”ל בחכמתם ש”דרך ישראל [הנהגות טובות] קדמה לתורה”. יושר, מוסר, כנות, צניעות, התחשבות וסובלנות לאחרים, כבוד באופן עצמאי ומשמעת עצמית, כולנו רצוי וכדאי לעלות לקראת לימודים התורה. רק אזי, גשמי הברכה ששייך ל הדרכת התורה ושמירת המצוות, יתנו את אותן אף אחד התורה וחברת התורה האיכותיים. זו יש בידי להיות השאיפה והתכלית העליונה בבתינו ובבתי הספר של החברה שלנו. יקח אחריות, לכשעצמו, יכול לקרות מחסנים מסוכנת. תמיד זריעת הזרעים הרצויים תבטיח רק את התוצאות הטובות הרצויות מגשם התורה שניתך עליכם.


ברצוני להודות לכל אלה שביטאו אחר תמיכתם וחיבתם אליכם בעזרת מותה המתקיימות מטעם אשתי. יהי חשק שמרבית בשיתוף מדינתנו יזכה להתנחם בזיכרונותינו גבוהים ביותר ובמעשינו מוצלחים.



*מאמר נקרא ראה חשמל לראשונה בג’רוזלם פוסט.