Applying_For_UK_Personal_Loans_-_What_You_Should_Never_Do

0 Comments

הגשת בקשה להלוואות פרטיות בבריטניה – הנושא שאין הן צריך ליצור לרוב539

סיכום:

שקרים לבנים קטנים לא מזיקים, נכון? לא כשהם נמצאים בבקשת ההלוואה של החברה שלכם. שקרים בבקשת ההתח של העסק שלכם בוודאי אינם מסבים נזק ובעצם עלולים להזיק לסיכוייך לקבל בחזרה אשראי. לאלו מיוחדים מותקן סיבות מתחלפות לשקר הכול על שאיפות ההלוואות שלכם. מושם עוזרות שרוצים להחביא היסטוריית אשראי גרועה במיוחד אך שונים אינם מוצאים לנכטון לחשוף עיצוב אדיב. ובכל זאת, שאין להם חיבור לסיבות, להיות שקרן הלוואות הוא לא נוהג אדיב. הגיע באומדן מחירי …


מילות מפתח:
הלוואות, הלוואות עצמיות, הלוואות מאובטחות, הלוואות לבעלי בתים, הלוואות דיירים, בריטניה, חיבור חוב, רעיונות


תכנון המאמר:
שקרים לבנים לא גבוהים לא גורמים נזק, נכון? כמה עולה ספר תורה כשהם נמצאים בבקשת החוב של החברה. שקרים בבקשת ההתח של החברה ללא כל ספק לא שמסבים נזק ובעצם יכולים להזיק לסיכוייך לקבל אשראי. לקרובים כמה עולה ספר תורה יש גורמים משתנות לשקר בדבר שאיפות ההלוואות זה או אחר. מותקן כמו זה שרוצים להסתיר היסטוריית אשראי גרועה במיוחד ואולם נוספים לא מוצאים לנכון לחשוף רעיון אישי. עלות ספר תורה זאת, ללא קשר לסיבות, לתכנן שקרן הלוואות ולא נוהג טוב. זה יכול לגרום לפגיעה בך ולערער את אותם הסיכויים שלכם לקבל הלוואה. למרבה הצער, שקר הלוואות נפוץ על פי רוב בבריטניה.

מיהם שקרני ההלוואות?


שקרני הלוואות נאספים כמעט מכל תחומי החיים. גברים מצד הגילאים 26 ועד ל 40 מסבים נספח שלישים מאלה ששוכבים בבקשות להלוואות בעבור הלוואות מאובטחות, פוליסת ביטוח וכרטיסי אשראי. בקי הגברים האלה, כדלקמן -64% מה זה משקרים ע"מ להסתיר היסטוריית אשראי בינונית. לעומת זאת, 77 אחוז מהנשים משקפות בבקשות ההלוואות שבהן על מנת להעלים היסטוריית אשראי גרועה. מתוך 5 הגיע, 17 אחוזים משתמשים ששמו. מצוי יותר מידי שקרני ההלוואות, מספר אחוז מודים שהשתמשו במסמכים כוזבים ע"מ לתמוך בטענות השווא שלכם בבקשות להלוואות. כמו כן, 9 אחוז מהגברים ו -7 אחוז מהנשים משקרים על אודות מקרה העסקה אם המשכורת שלכם.


לאיזו תכלית שלא יהיו שקרן הלוואות

וזאת שהסיבה הראשונית אינם לקחת שקרן הלוואות היא מאחר שהוא היא לא חוקית. למרות זאת, לידידים קשים הן לא אכפת ענין זה חוקיות. זה הזמן בסדר, כי מתופעל סיבות נוספות משכנעות לא פחות. שקול מאיזו סיבה כל אחד וכרחה להחזיר הלוואה מלכתחילה: להשיב אישור לאשראי או גם לקבל בחזרה אישור לסכום מצויין בקרב אשראי. אני עלול לחפור רק את עצמך לתוך שטח מוחלט יותר. נניח שאתה כן מקשיב האשראי או שמא אחר המגבלה הגבוהה 2 שנים, העניין עכשיו? כיצד תשלם את אותן התשלומים שלך ומה במידה ויש בבעלותכם על כף המאזניים שאנחנו עומד להפסיד? והיה אם שיקרת להשגת משכנתא, העסק שלך מותנה לאבד את אותם עסק. חשוב על אודות הגיע ושקול את אותן השפעות לפני שאתם מספר את אותו הסיפור הזה.

הפרמטר ההשפעה בידי שקרני ההלוואות בדבר החוב הכללי?

לשקרני ההלוואות פשוט ניכר בהשגת חוב הכללים של, בקיצור הלוואות שהן לא מוחזרות. חוב בסיסי גבוה יותר תורם לריבית גבוהה 2 שנים עבורנו. באופן העסק שלך רגיל מהבעיה באמצעות תרומה לחוב הכללי, אני פשוט מהסיבה שהריבית עשוייה לעלות. והיה אם אתה מוכרחה לשכור דבר שבשגרה הוא מהבעיה אם רגיל מהפתרון? הגיע עומד בך.

אם התינוק נתפסים?

עלות ספר תורה האחרון מפעלים תופסות שקרני הלוואות לפני שיוכלו ולתת פגיעות כבד. כיצד הנם יבצעו את זה? המלווים קונים במשותף ומשתפים ארגון זה בעלויות הגיע וזאת מקל מאוד בדבר תפיסת שקרני הלוואות. הינם משתמשים בשירותי שיתוף נתוני הלוואות שתופסים את כל שקרני ההלוואות ערב שהם כבר מתקבלים.

בשורה התחתונה, זה הזמן שכיח אינם ארגון טוב לגשת על הלוואה. במידה הינו תסתלק בנות זה הזמן, הגיוני להבין שאין הן תוכל להרשות לעצמך. נוספת תסתלק מזה, העסק שלך עומד להתמודד אלו שיש להן כאבים משפטיות. זהו מצב ללא ניצחון. שחק זאת רוצה ופשוט תגיד רק את האמת הצרופה.