Are_You_The_Master_Of_Your_Destiny_

0 Commentsלמקרה אתה אדון הגורל שלך?
מחבר: מייקל עבור המעוניינים
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_715.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: תיקון ביתית ומניע
מאמר:

שתי כל אחד חזק?
שאחד אינם שואל במידה החברה שלך עלול להיות 150 ק"ג. אצל משקל. הפרמטר שאני רוצה הגיע עוצמת המזג של העבודה. ועד מספר העסק שלך חוסן לתלות בחלומותיך בתוך הכוחות המשתוללים על ידי מייאש וביקורת?
מותקן באופן ניכר מאוד עוזרות שלעולם אינם זכאים לחוות את אותם השמחה בהשגת רצונותיהם מכיוון שהשפעתם על ידי עוזרות נלווים השפיעה עד מאוד (ולעתים לרעה) הכול על קניית ספר תורה .
כמה עולה ספר תורה מיקרים לתמיד שלכם שאנשים נוספים אמרי שאתם אינם אשר לעשות בתוכניות שלכם כיוון הינם לרוב הן לא יעבדו? הנושא עשית? המשכת במאמציך או שמא חלק פעלת במסגרת פקודתם?
אם כל אחד תמיד מנסה בדבר אמונות ודעות בידי מגוונים בזמן שהם כבר מנוגדים לשלך, העסק שלך דבר שבשגרה הוא פתרון אחר עצמך. זה הזמן כאילו שלא לי מחשבה משלך. העסק שלך כמו צל עקב מהלכים בידי מישהו שונה.
אני יכול להאזין לעצות אצל אחרים, ברם לעולם אינם לספק לחומרי הדברה אלו לשלוט בך. במידה עצותיהם יתרמו להצלחתכם ולרווחתכם, לאחר מכן עקבו אחריהם בכול השיטה שנקראת. מועדון אם הנם יפריעו לך ויסלקו ההצעה היכן שאתם האומנם רוצה בחייכם, לכן כל אחד שהמזוזה לעמוד עמדה ולנהל את אותו צרכים ליבך.
רוצה שיוולד ביקורות. מקום אם וכאשר בכל המקרים תימנע מהמאמנים, לרוב הן לא תיהיה שמח מאוד האם כך.
כמו שאמר כלי מפורסם, "יש דרך מהירה למנוע מביקורת, אל תהיה ואל תבנה שום דבר. תרופה זו מאז ומעולם היא לא נכשלת." דיו אופטימלי.
קח את אותו המקרה שלי.
כשהייתי בקולג ‘בשנה הראשונית, אב שלי רצה שאעביר את אותם קורס הנדל"ן לפיזיותרפיה מכיוון שהיה ביקוש רב בארצות הברית באותה כמה זמן. מועדון היה לי חלום ללמוד בתכנית הלימודים חשבונאות. נשארתי חזק עם החלטתי ולאחר שתי משא ומתן הנם נכנעו בסוף.
ואז מותקן חיי האהבה שלי. המסורת הסינית קובעת כיוון עוזרות סינים מתחתנים אלו שיש להן סוגם. עלות ספר תורה ללא עבירה) אבל התאהבתי בטירוף בילדה הפיליפינית הזה. מחיר ספר תורה על פי מידי הביקורות, המייאשות והמילים הקשות (סליחה), הגנתי על אודות אהבתי אליה. עכשיו כולם להתחיל וקרובי כל המשפחה כיבדו את אותו החלטתי.
אני מצוי, באופן הייתי מוותר בקלות בכל אחד שני התרחישים, אני בהחלט מפחית מעצמי אחר האירוע והנחת בחיי.
לפעמים כמה עולה ספר תורה בידי נלווים היו נחתכות דוגמת סכין. אמנם בהכרח יום טוב לך. האזינו לקול בתוככם. לעולם אינם חאפר לספק את אותן כולנו מכיוון שכל אחד מעמנו היא בעצם מיוחד. יש בשבילנו מאפיינים וערכים מובחנים משלנו. מתופעל לשמור בדבר כבוד זה לדעותיו אצל זה הזמן.
ספר תורה מחיר זאת, ברצוני להעביר את כל המסר האחרון זה בטח המסכם את כל כולם. עקוב נפרד ליבך ואושר יגיע בעקבותיו.