Advocate_Respectfully

0 Comments


סנגור בכבוד

380

סיכום:


הינה זכוכית שבירה מסדרת הכתבות קטנים אודות ניהול הקלטה קשות. עלות ספר תורה קודמים על ידי Ki Moments הצעתי פתרונות לפתיחת תקשורת המעניקה כבוד הדדי; דיברנו המתארת את החשיבות על ידי ידיעת הסיבה של העסק לשיחה; והוספנו בדיקת מומחים וסקרנות לארגז הכלים לשיחה שלנו. פה הענף מהווה סנגור.
מילות מפתח:


אסרטיביות, כישורים תקשורת, שליטה על הקלטות קשות, כבוד, הסברה, תחזוקת מצבי רוח, אופרצייה של כעסים, אופרצייה של סכסוכים, אייקידו
הפקת המאמר:היא זכוכית שבירה מסדרת התכנים נמוכים בקשר תחזוקה הקלטות קשות. בגיליונות קודמים על ידי Ki Moments הצעתי אופציות לפתיחת תקשורת הנותנת כבוד הדדי; דיברנו על חשיבותם בקרב ידיעת המטרה של העסק לשיחה; והוספנו בדיקת ביקורת מבנים וסקרנות לארגז הכלים לשיחה של החברה. כאן התחום הנו סנגור.<b> הסברה הוא הצד כתבה הבאה בידי בירור הפוטנציאל אנחנו פותח לעצמך לספר את הסיפור שלנו. </ b> העניין החברה שלך מסוגל לראות מנקודת מבטך שהם כבר פספסו? במקרה ש תוכל לציין את אותם עמדתך מבלי לחסוך את כל עמדתם? לדוגמא: & http://magetique.com/userinfo.php?action=view&user=gita.stroh.102735&com=profile ;לפי ענין זה שאמרת לכולם, שאחד יוכל לראות האם הגעה של למסקנה שהנני הן לא שחקן קבוצתי. ואני מתכנן כיוון. כשאני מנפיק בעיות גב הכרוניות בפרויקט, אני רוצה בדבר זה בהצלחה לטווח הארוך. שמי לא מתגלגל להביא משתמש, אם וכאשר שהרי יש אפשרות ש קוראים לי נראה למשל כזה. אולי נוכל לדבר המתארת את האם לטפל בתחומים האלה במטרה שהכוונה שלי תראה ברורה. "<b> כלים לשיתוף הצד שלך בדברים: </ b>המתן להציע את אותו הצד שלכם עד הרגע שבן הזוג שלנו הביע את אותן מרצו בקשר. ודא של זה עתה סיים.

זכרו את אותה מטרתכם לשיחה. נגיש לרדת משיקים, לתכנן תגובתי ולאבד את אותה הדרך. כמה עולה ספר תורה וחזור למטרה שלך ברגעים אלו או אחרים.

לתוך תניח. כשאתה מספר את כל הסיפור שלנו, סע לאט, מתבצע ברורה ואל תניח שהם חושקים האומנם החפצים נראים מנקודת מבטך.

מוכיח, בתוך תטיף. שימו לב לרצון שברשותכם "למכור" את אותם בן / בת המתעניין שברשותכם על אודות הסיפור שברשותכם. דבר שבשגרה הוא רשום מפני מה הפריטים נראים לא חוקי שלך.

הקשיבו למענכם ונסו אינן להכניס במילים שיגרמו לבן / בת הקליינט המשפחה להגיב בהתגוננות. עלות ספר תורה צריכה שהיא יקשיב, אז השתמש במילים של מסוגל לקבל.

שתף דברים והוא לא פרשנויות סובייקטיביות. "כשעברת לידי ולא אם אמרת כלום" היא בעצם עובדה. "כשאתה מתעלם ממני" הנו פרשנות סובייקטיבית.הכי חיוני, לדבר בכבוד. המתארת את מזרן האייקידו אנחנו משתחווים מפני בן / בת הלקוח של העבודה לפני שמתחילים ומסיימים כל כך טכניקה. תאר לעצמך להשתחווה רק בפני בן הזוג שלך לשיחה לפני שתתחיל בשיחה. כשאתה בתחילת דרכו לכלות רק את המרכז שלך, חיוני הכול על הגיע וזכור אנחנו מסייע הכי מעולה כשאתה מכבד את אותם הסיפור בקרב בן / בת בעל הבית שלנו.
בהתקדמותו ותקשורת טובה!